Meniu Principal

Adresa: 910105 - Călăraşi - str. Bărăganului nr. 1;

Tel./Fax: 0242 - 311060 ; 0242 - 317985 ; 
E-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea." target="_blank">dgaspc-cl@artelecom.net

Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului s-a înfiinţat la data   de   27.10.2004   prin reorganizarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Călăraşi si a Direcţiei Judeţene  de Asistenta  Sociala Călăraşi, ca serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridica, având sediul in municipiul Călăraşi, str. Bărăganului nr. 1, judeţul Călăraşi.tel / fax : 0242 - 311060 ; 0242 - 317985 ; e-mail: dgaspc-cl@artelecom.net

Director executiv: 
ROIBU Mihai

Directori Executivi Adj.:
STEFANESCU Lucian - Protectia Copilului 
GROSU Lavinia  -  Asistenta Sociala

Formulare DGASPC

D.G.A.S.P.C. are următoarea structura organizatorica:

 • Compartimentul  pentru  îngrijire  de  tip  familial  si intervenţie in regim de urgenta
 • Compartimentul  de  îngrijire  in  domeniul  asistentei sociale persoane adulte de tip rezidenţial
 • Compartimentul secretariat comisia de evaluare persoane cu handicap adulte
 • Compartimentul asistenta sociala, prevenirea marginalizarii sociale si antisaracie
 • Serviciul alternative de tip familial
 • compartiment prevenire abandon si reintegrare familiala
 • compartiment adopţii
 • compartiment copil care a săvârşit fapte penale si nu răspunde penal
 • Serviciul asistenta maternala
 • Serviciul de evaluare complexa, consiliere copil si protecţie de tip rezidenţial
 • compartiment evaluare complexa si consiliere copil
 • compartiment expertiza medicala
 • compartiment protecţie de tip rezidenţial
 • Compartimentul secretariat comisie minori
 • Compartimentul monitorizare
 • Compartimentul strategii, sinteza si probleme de autoritate tutelara
 • Compartimentul juridic
 • Compartimentul resurse umane
 • Auditor
 • Compartimentul achiziţii
 • Compartimentul relaţii cu publicul
 • Compartimentul contabilitate birou administrativ
 • Compartimentul informatic

In subordinea D.G.A.S.P.C. funcţionează următoarele centre:

CENTRUL DE PLASAMENT IN REGIM DE URGENTA « SF. MĂRIA » CĂLĂRAŞI
Adresa : str. Bărăganului nr.l, mun Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel: 0242-331661
Persoana de contact :Melente Paula

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU COPIL SI FAMILIE « SERA »
Adresa : str. Belşugului nr.7, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel :0242-334451

CENTRUL DE PLASAMENT « SF. ŞTEFAN » PERISORU
Adresa : com. Perisoru, jud. Călăraşi
Tel :0242-346020
Persoana de contact :Bucur Dan

CASUTA DE TIP FAMILIAL « ORHIDEEA »
Adresa : sat Faurei, com. Ulmu, jud. Călăraşi
Tel :0242-338300
Persoana de contact: Ciobotaru Florian

CASUTA DE TIP FAMILIAL « FLOARE DE COLT »
Adresa : com. Ulmu, jud. Călăraşi
Tel: 0242-338289
Persoana de contact rCiobotaru Florian

CASUTA DE TIP FAMILIAL « LOTUS »
Adresa : com. Ciocăneşti, jud. Călăraşi
Tel: 0242-337591
Persoana de contact: Ciobotaru Florian

COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE
Adresa :Parcul Dumbrava nr. 1, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel: 0242-311846
Persoana de contact: Dumitru Mihaela

COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP SEVER
Adresa : Aleea Grădiniţei nr.4, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel:0242-3313999
Persoana de contact:Munteanu Carmen

CENRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA CIOCĂNEŞTI
Adresa :com. Ciocăneşti, jud. Călăraşi
Tel: 337759
Persoana de contact: Toma Cornelia

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA PLARARESTI
Adresa :com. Plataresti, jud. Călăraşi
Tel: 516309
Persoana de contact: Vasile Gheorghe

Incepând cu trimestrul IV al anului 2006 va funcţiona :
CENTRUL DE PLASAMENT MODULAT DE TIP FAMILIAL PENTRU COPILUL CU HANDICAP SEVER
Adresa : str. Argeşului nr. 134, mun. Olteniţa, jud. Călăraşi
Tel :0788260158
Persoana de contact: Ciubotarosie Dumitra

Direcţia generala realizează la nivel judeţean, masurile de asistenta sociala in domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoie.

Direcţia generala indeplineste următoarele atribuţii principale:

In domeniul protecŢiei persoanei adulte:

 • completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate
  in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informaţii si
  servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltării capacităţilor individuale si ale
  celor familiale necesare pentru   a depasi cu forte proprii situaţiile de dificultate,
  după epuizarea masurilor prevăzute in planul individualizat privind masurile de
  asistenta sociala ;
 • acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului
  sau la exprimarea libera a opiniei;
 • depune diligente pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte
  aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistarea tardiva a naşterii acesteia ;
 • verifica si reevaluează trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de
  ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o măsura de asistenta
  sociala intr-o instituţie, in vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii
  stabilite ;
 • asigura  masurile  necesare  pentru  protecţia  in  regim  de  urgenta  a
  persoanei  adulte     aflata  in  nevoie,  inclusiv  prin  organizarea  si  asigurarea
  funcţionarii in structura proprie a unor centre specializate ;
 • depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform
  planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;
 • indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege ;

In domeniul protecŢiei drepturilor copilului:

 • intocmeste raportul de evaluare iniţial a copilului si familiei acestuia si
  propune stabilirea unei masuri de protecţie speciala ;
 • monitorizează   trimestrial   activităţile  de   aplicare   a  hotărârilor  de 
  instituire a masurilor de protecţie speciala a copilului;
 • identifica si evaluează familiile sau persoanele care pot lua in plasament
  copilul;
 • monitorizează familiile si persoanele care au primit in plasament copii,
  pe toata durata acestei masuri;
 • identifica, evaluează si pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi
  maternali profesionişti, in condiţiile legii; incheie contracte individuale de   munca 
  si asigura formarea continua   de   asistenţi   maternali profesionişti atestaţi;
 • evaluează si monitorizează activitatea acestora ;
 • acorda  asistenta si sprijin părinţilor copilului separat de familie,in vederea reintegrării in mediul sau familial;
 • reevaluează, cel puţin o data la tei luni si ori de cate ori este cazul, împrejurările
  care au stat la baza stabilirii masurilor de protecţie speciala si propune, după caz, menţinerea, modificarea, sau incetarea acestora ;
 • îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne
  pentru copii aflaţi in evidenta sa ;
 • identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in România care doresc
  sa adopte copii;
 • evaluează condiţiile materiale si garanţiile morale pe care acestea
  le prezintă si eliberează atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
 • monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum si a relaţiilor dintre
  aceştia si părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului in indeplinirea 
  obligaţiei de a-1 informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce vârsta si gradul de 
  maturitate ale copilului o permit;
 • indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege ;

 

  "Sistem Informatic pentru un Management Informațional Performant în județul Călărași" - COD SMIS 48360”

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

"Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

“Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

 

 

Ce trebuie sa stiti despre noul CORONAVIRUS (Covid19)

 

TELVERDE

 

0800 800 358

 

 

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.