Tipărire
Accesări: 2039
  1. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de agrement :

-Tîlpeanu Ilie

-Nedelcu Vasile

-Marin Ioan

-Gruiță Darie Nicolae

-Munteanu Cristina Laura

 

        2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:

-Benea Ovidiu

-Bănescu Laurențiu

-Rădulescu Gabriel

-Filimon Mihai

-Vîrtejanu Liviu

-Matei Gheorghe

-Chiriță George

 

        3.Comisia pentru servicii publice şi comerţ :

-Ana Titu

-Magearu Anton

-Filimon Mihai

-Nuțu Marcel

-Spiridon Marian

 

     4. Comisia de studii, prognoze economico–sociale, buget–finanţe, integrare europeană şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului :

-Enciu Niculae

-Găman Ion

-Rădulescu Gabriel

-Deculescu Valentin Dumitru

-Rogoz Nicolae

-Samoilă Ion

-Vrăjitoru Sorinel Marian

-State Laurențiu

 

           5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetaţenilor şi ale minorităţilor naţionale :

     

-Bănescu Laurențiu

-Marin Ioan

-Rogoz Nicolae

-Bănea Vergil

-Deculescu Valentin Dumitru

-Manole Sergiu

-Banateanu Mioara

-Șerban Jenel

 

          6. Comisia de validare:                Supleanţi:

- Rădulescu Gabriel = P                        Serban Jenel

- Vîrtejanu Liviu = S                             Filimon Mihai

- Rogoz Nicolae                                   Munteanu Cristina Laura

- Deculescu Valentin Dumitru

- Vrăjitoru Sorinel Marian

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.