Tipărire
Accesări: 2535

ANUNŢ

In scopul asigurării condiţiilor necesare desfăşurării proceselor electorale din 11.12.2016, Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Călăraşi a dispus adaptarea programului de lucru cu publicul al celor 5 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Călăraşi, astfel încât să se rezolve în mod operativ solicitările privind eliberarea documentelor de identitate, după cum urmează:

-     sâmbătă, 10.12.2016: O8:00 - 16:00;

-     duminică, 11.12.2016: 07:00 - 21:00.

 

Totodată reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:

 1. la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 2. dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii;
 3. în cazul schimbării domiciliului;
 4. în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
  1. în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
  2. în cazul deteriorării actului de identitate;
  3. în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
  4. când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

1) în cazul schimbării sexului;

j)    în cazul anulării;

k)   pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

 1. Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, după cum urmează:
 2. cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);
  1. în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j);
  2. oricând, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. k).
  3. Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

în cuprinsul aceluiaşi act normativ, la art. 20, alin. (1), se precizează cazurile în care se eliberează cartea de identitate provizorie, şi anume:

 1. când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
 2. când, temporar, nu se poate realiza procedura preluării datelor biometrîce;
 3. în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;
 4. când se solicită eliberarea unei cărţi de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b),
 

 Download Anunt DCEP

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.