Meniu Principal

Controlul intern managerial este, potrivit Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/20.04.2018, ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile. Sintagma ”control intern managerial” subliniaza responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru tinerea sub control a tuturor proceselor interne desfasurate pentru realizarea obiectivelor generale si a celor specifice.

La nivelul aparatului de specialitate al C. J. Călărași a fost inițiată în anul 2020 acțiunea de implementare a Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001.

După întocmirea documentației specifice, derularea activităților impuse de standard și parcurgerea cu succes a auditului de certificare, Consiliul Județean Călărași a primit în anul 2020 CERTIFICATUL ISO 9001:2015, pentru implementarea și funcționarea eficace a Sistemului de Management al Calității.

Sistemul de Management al Calității a fost certificat până în prezent de 4 ori, certificările fiind aferente perioadelor (standard de 3 ani): 2008-2011; 2011- 2014; 2014-2017; 2020 – 2023.

Certificatul ISO 9001 în vigoare, este valabil până la data de 31.03.2023.

Pentru fiecare perioadă de 3 ani pentru care s-a obținut certificarea Sistemului de Management al Calității, păstrarea valabilității certificatului ISO 9001 a fost condiționată de obținerea avizului anual, acordat de organismul de certificare în urma efectuării de către acesta a auditului de supraveghere.

Prin funcționarea Sistemului de Management al Calității se urmărește îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite beneficiarilor acestor servicii.

Beneficiarii (clienții- conform ISO 9001) serviciilor Consiliului Județean sunt : cetățeni, organizații, instituții publice, autorități, etc.

 Serviciile oferite de Consiliul Județean (conform legilor în vigoare), sunt:

  • solicitate direct de clienți (ex : eliberare acte de urbanism, furnizare de informații de interes public, soluționare de petiții, obținere de avize, acorduri, servicii juridice, servicii de coordonare a instituțiilor subordonate, etc);

  • servicii de interes comunitar/ județean ( ex: reabilitări, modernizări drumuri județene, spitale, centre de cultură, utilități publice, asistență socială, transport, dezvoltare economică-socială a județului, etc).

 În scopul îmbunătățirii permanente a calității serviciilor, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași se derulează următoarele procese:

  • Se evaluează CALITATEA serviciilor oferite clienților de către angajații aparatului de specialitate al C. J Călărași, prin transmiterea către clienți a unui Chestionar de evaluare a calității serviciilor. Pe baza evaluărilor clienților se calculează valoarea indicelui satisfacției clientului (global/ pe Direcții);

  • La nivelul Conducerii aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași se analizează eficacitatea Sistemului de Management al Calității.

  • Se actualizează procedurile existente, se întocmesc noi proceduri, în scopul bunei desfășurări a activităților /proceselor ;

  • Se stabilesc OBIECTIVE anuale, pentru fiecare Direcție, serviciu/compartiment;

  • Se analizează anual, realizarea obiectivelor stabilite în anul anterior;

  • Anual se efectuează audituri interne de către auditorii interni ai C.J.Călărași și audituri de supraveghere de către auditorii externi, reprezentanți ai organismului de certificare.


 

 

Certificat ISO

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.