Tipărire
Accesări: 4426

     La nivelul aparatului de specialitate al C. J. Călărași a fost inițiată în anul 2007 acțiunea de implementare a Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001.

După întocmirea documentației specifice, derularea activităților impuse de standard și parcurgerea cu succes a auditului de certificare, Consiliul Județean Călărași a primit în anul 2008 CERTIFICATUL ISO 9001:2008, pentru implementarea și funcționarea eficace a Sistemului de Management al Calității.

Sistemul de Management al Calității a fost certificat până în prezent de 3 ori, certificările fiind aferente perioadelor (standard de 3 ani): 2008-2011; 2011- 2014; 2014-2017.

Certificatul ISO 9001 în vigoare, este valabil până la data de 10.06.2017.

Pentru fiecare perioadă de 3 ani pentru care s-a obținut certificarea Sistemului de Management al Calității, păstrarea valabilității certificatului ISO 9001 a fost condiționată de obținerea avizului anual, acordat de organismul de certificare în urma efectuării de către acesta a auditului de supraveghere.

Prin funcționarea Sistemului de Management al Calității se urmărește îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite beneficiarilor acestor servicii.

Beneficiarii (clienții- conform ISO 9001) serviciilor Consiliului Județean sunt : cetățeni, organizații, instituții publice, autorități, etc.

 

Serviciile oferite de Consiliul Județean (conform legilor în vigoare), sunt:

  • solicitate direct de clienți (ex : eliberare acte de urbanism, furnizare de informații de interes public, soluționare de petiții, obținere de avize, acorduri, servicii juridice, servicii de coordonare a instituțiilor subordonate, etc);
  • servicii de interes comunitar/ județean ( ex: reabilitări, modernizări drumuri județene, spitale, centre de cultură, utilități publice, asistență socială, transport, dezvoltare economică-socială a județului, etc).

 

În scopul îmbunătățirii permanente a calității serviciilor, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași se derulează următoarele procese:

  • Se evaluează CALITATEA serviciilor oferite clienților de către angajații aparatului de specialitate al C. J Călărași, prin transmiterea către clienți a unui Chestionar de evaluare a calității serviciilor. Pe baza evaluărilor clienților se calculează valoarea indicelui satisfacției clientului (global/ pe Direcții);
  • La nivelul Conducerii aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași se analizează eficacitatea Sistemului de Management al Calității.
  • Se actualizează procedurile existente, se întocmesc noi proceduri, în scopul bunei desfășurări a activităților /proceselor ;
  • Se stabilesc OBIECTIVE anuale, pentru fiecare Direcție, serviciu/compartiment;
  • Se analizează anual, realizarea obiectivelor stabilite în anul anterior;
  • Anual se efectuează audituri interne de către auditorii interni ai C.J.Călărași și audituri de supraveghere de către auditorii externi, reprezentanți ai organismului de certificare;

 

 

Certificat ISO

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.