Proiecte implementate

  • Filtreaza
  Nume Functie Categorie Pret Date aditionale
POS CCE

Sistem Informatic pentru un Management Informational Performant in Judetul CĂLĂRAŞI

COD SMIS - CSNR 48360 - http://simip.calarasi.ro/ 

In curs de implementare 6506109 Lei
Trecere Frontiera Calarasi – Silistra (Programul PHARE CBC Ro/Bg 2001 )

Proiect derulat prin colaborarea Ministerului Transporturilor, Construcţiei şi Turismului şi Ministerului Integrării Europene.

Obiectivele proiectului:

Phare Cbc 25561080 Lei
„Turism transfrontalier la Dunarea de Jos" - Programul PHARE CBC 2004, Axa prioritara 4 "People to people" - RO 2004/016-784.01.04.01.16

Consiliul Judetean Calarasi a implementat in perioada 1 decembrie 2006 - 30 noiembrie 2007, proiectul "Turism transfrontalier la Dunarea de Jos" in cadrul Programului PHARE de Cooperare Trasnfrontaliera Romania - Bulgaria 2004

Phare Cbc 177044 Lei
Sistem Integrat de management al Deseurilor Solide in judetul Calarasi

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana, valoare totala proiect : 140.729.770 lei, durata de implementare proiect : 50 luni.

Consolidare şi restaurare Palat Administrativ al judeţului Călăraşi, municipiul Călăraşi - proiect finantat de Banca Mondiala si sprijinit de Guvernul Romaniei si Consiliul Judetean Calarasi

Obiectivul proiectului: prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale; reducerea riscului seismic – conform Programului Naţional pe acest obiectiv.

Scopul proiectului: realizarea măsurilor de intervenţie în vederea repunerii in funcţiune a tuturor spaţiilor administrative din cadrul clădirii.

Descrierea proiectului:

Obiectivul - Palat Administrativ al judeţului Călăraşi- proiectat de arhitectul G.D.Ciconi, a fost construit în perioada 1894-1897, fiind inclus pe lista monumentelor istorice şi de arhitectură din judeţul Călăraşi. 
Măsurile de intervenţie nu afectează mediul construit şi caracterul de monument istoric şi de arhitectura, deoarece volumetric, aspectul exterior nu se modifică. 
Proiectul îşi propune realizarea următoarelor lucrări :

  • reabilitarea reţelelor exterioare de apă şi canalizare
  • reabilitarea reţelelor termice exterioare
  • execuţie lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă
  • execuţie lucrări de arhitectură
  • execuţie lucrări de restaurare
  • reabilitare instalaţii sanitare, termice, electrice)

Localizarea proiectului: zona centrală a municipiului Călăraşi

Valoarea proiectului: 9100864,1 RON

 

 

 

In curs de implementare 9100864 Lei
Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, in judetul Calarasi

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana, contract de finantare nr.91.803/09.10.2008 - valoare totala proiect : 440395303 lei, durata de implementare proiect : 62 luni.

Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 - Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 2.1. "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor"

 

In curs de implementare 440395303 Lei
Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana, contract de finantare nr.781/30.06.2010 - valoare totala proiect : 49995241,98 lei, durata de implementare proiect : 12 luni.

Fondul de Coeziune

Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 - Axa prioritara 1, Domeniul Major de Interventie 1.1. "Extinderea/modernizarea sistemelor de apa/apa uzata"

 

In curs de implementare 49995242 Lei
Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA CALARASI

Consiliul Judetean Calarasi a demarat in data de 30.05.2010 proiectul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi", proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale", Domeniul major de interventie 3.1. "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate", avand o perioada de implementare de 20 luni. (contractul de finantare nr. 706 / 29.04.2010).

In curs de implementare 19783632 Lei
Ghidul Investitorului in Productia de Energie Electrica din Surse Regenerabile si Harta cu potential eolian pentru judetul Calarasi

Ghidul Investitorului in Productia de Energie Electrica din Surse Regenerabile si Harta cu potential eolian pentru judetul Calarasi

      Uniunea Natională a Consiliilor Judetene din România (UNCJR) are în derulare   proiectul INTER PARES (INovative Tools for Energy Regulations of Province Associations on Renewable Energy Sources,finantat prin programul IEE al Comisiei Europene având ca obiectiv   sprijinirea autoritătilor locale în implementarea si dezvoltarea politicilor de promovare a producerii de energie din surse regenerabile.

          Consiliul Județean Călărasi este implicat în acest proiect ce are ca finalitate elaborarea si implementarea unor proceduri locale pentru eficientizarea autorizării instalatiilor RES.   

În cadrul acestui proiect a fost elaborat Ghidul Investitorului în Productia de Energie Electrică din Surse Regenerabile   si Harta cu potential eolian pentru judetul Călărasi.  

 

In curs de implementare
Programul Operational pentru Pescuit

 Programul Operaţional pentru Pescuit Finanţat de Fondul European pentru Pescuit (FEP)

”Valorificarea și conservarea tradițiilor pescărești pe malul Dunării călărășene”

 

In curs de implementare 419786 Lei
cursuri-proiect-SOCEC
Programului de dezvoltare a structurilor de economie sociala in lunca dunarii in cadrul proiectul SOCEC.NET - reteaua economiei sociale POSDRU/168/6.1/S/144453

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axaprioritară: 6. “Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul proiectului: SOCEC.NET  – rețeaua economiei sociale

Cod Contract: POSDRU/168/6.1/S/144453

 

Implementate
Dezvoltarea Infrastructurii rurale

PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ RURALĂ FINANŢATE DE PROGRAMUL SAPARD MASURA 2.1 „Dezvoltarea infrastructurii rurale” - conform HG 1512 / 29.11.2005

Sapdr
Alimentari cu apa in zone rurale

Reabilitare şi modernizare reţea alimentare cu apă prin Programul SAPARD în perioada 2000-2006

In tabelul de mai jos sunt prezentate proiectele care au fost finanţate în judeţul Călăraşi, pe măsura 2.1 – Dezvoltarea infrastructurii rurale – submăsura „Alimentare cu apă în zone rurale”, a programului SAPARD (denumire obiectiv, beneficiar şi valoare proiect).

 

Sapdr
Drumuri Comunale

Scopul proiectului : reabilitare şi modernizare reţea alimentare cu apă prin Programul SAPARD în perioada 2000-2006

In tabelul de mai jos sunt prezentate proiectele care au fost finanţate în judeţul Călăraşi, pe măsura 2.1 – Dezvoltarea infrastructurii rurale – submăsura „Alimentare cu apă în zone rurale”, a programului SAPARD (denumire obiectiv, beneficiar şi valoare proiect).

 

Sapdr
Phare Uniti Pentru Viitorul Copiilor

Proiectul se înscrie în aria prioritară a Programului PHARE 2004 - 2006 Coeziune Economica si Sociala - SERVICII SOCIALE.

Obiectivul general al proiectului este promovarea si dezvoltarea parteneriatului intre autoritatile publice si comunitatile locale din judetul Calarasi in domeniul protectiei copilului, in vederea preintampinarii institutionalizarii copiilor abuzati, neglijati si exploatati.

Phare 186262 Lei
Phare Identitate Proprie Intr-un Spatiu European

Consiliul Judetean Calarasi, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Primaria Municipiului Calarasi, Directia Comunitara de Evidenta a Persoanelor - judetul Calarasi si Asociatia de Tineret pentru Dezvoltare Comunitara si Promovarea Incluziunii Sociale "ALEGRIA" Sarulesti, a demarat din luna ianuarie 2008, implementarea proiectului "Identitate proprie intr-un spatiu european", finantat prin Programul PHARE 2005/017-553.01.01 - Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale pentru Imbunatatirea Situatiei Romilor.

Proiectul a avut o durata de desfasurare de 10,5 luni si o valoare de 39.000 EURO, prin care si-a propus accelerarea procesului de implementare in judetul Calarasi a politicilor publice pentru romi in vederea diminuarii procesului de excluziune sociala, generat de lipsa actelor de identitate pentru 685 de cetateni, din 10 localitati (Calarasi, Oltenita, Lehliu Gara, Budesti, Borcea, Dragalina, Frumusani, Modelu, Sarulesti, Vasilati).

Phare 174202 Lei
Phare Pregatiti Pentru Viata

Proiectul "Pregatiţi pentru viaţă" implementat de D.G.A.S.P.C. Calarasi, se derulează în cadrul programului PHARE 2006 - Coeziune economică şi socială - Servicii sociale.

Phare 248350 Lei
regio
Regio

Proiectul „Reabilitarea, Modernizarea şi Echiparea Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie Săpunari, judeţul Călăraşi"

Regio 2203789 Lei
pop3
POP 3

 

Proiectul Valorificarea potentialului turistic si piscicol al Dunarii Calarasene prin stabilirea de trasee turistice acvatice si dezvoltarea de facilitati de transport si cazare lacustra

Valorificarea potentialului turistic si piscicol al Dunarii Calarasene prin dezvoltarea de facilitati de transport si cazare lacustra destinate recreerii.

 

POP 1510320 Lei
pop22
POP 2

 

Valorificarea si conservarea tradițiilor pescărești pe malul Dunării Călărășene

Obiectivul general al proiectului finanţat l-a reprezentat valorificarea si conservarea durabila a tradițiilor pescărești in zona Dunării Călărășene.

 

POP 520534 Lei
POP 1
POP 1

 

Promovarea patrimoniului natural in zona Dunarii calarasene prin eco-turism

 Obiectivul general:

Promovarea eco-turismului in zona Dunarii calarasene prin ciclo-turism si utilizarea barcilor nemotorizate pentru pescuit in scopul conservarii mediului.

 

POP 415000 Lei

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI:  10 - 14  Presedinte Ec. Vasile ILIUTA
MIERCURI :  10 - 12  Vicepresedinte Ec. Marian DINULESCU
JOI :  10 - 12  Vicepresedinte Ing.Valentin BARBU
LUNI :  10 - 14  Secretar al Judetului Jr.Dumitru TUDONE

Harta site| Copyright © 2016. Toate drepturile rezervate.

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.