Meniu Principal

Proiecte implementate

  Nume Functie Categorie Pret Date aditionale
POP 1
POP 1

 

Promovarea patrimoniului natural in zona Dunarii calarasene prin eco-turism

 Obiectivul general:

Promovarea eco-turismului in zona Dunarii calarasene prin ciclo-turism si utilizarea barcilor nemotorizate pentru pescuit in scopul conservarii mediului.

 

POP 415000 Lei
regio
Regio

Proiectul „Reabilitarea, Modernizarea şi Echiparea Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie Săpunari, judeţul Călăraşi"

Regio 2203789 Lei
Phare Pregatiti Pentru Viata

Proiectul "Pregatiţi pentru viaţă" implementat de D.G.A.S.P.C. Calarasi, se derulează în cadrul programului PHARE 2006 - Coeziune economică şi socială - Servicii sociale.

Phare 248350 Lei
„Turism transfrontalier la Dunarea de Jos" - Programul PHARE CBC 2004, Axa prioritara 4 "People to people" - RO 2004/016-784.01.04.01.16

Consiliul Judetean Calarasi a implementat in perioada 1 decembrie 2006 - 30 noiembrie 2007, proiectul "Turism transfrontalier la Dunarea de Jos" in cadrul Programului PHARE de Cooperare Trasnfrontaliera Romania - Bulgaria 2004

Phare Cbc 177044 Lei
Drumuri Comunale

Scopul proiectului : reabilitare şi modernizare reţea alimentare cu apă prin Programul SAPARD în perioada 2000-2006

In tabelul de mai jos sunt prezentate proiectele care au fost finanţate în judeţul Călăraşi, pe măsura 2.1 – Dezvoltarea infrastructurii rurale – submăsura „Alimentare cu apă în zone rurale”, a programului SAPARD (denumire obiectiv, beneficiar şi valoare proiect).

 

Sapdr
cursuri-proiect-SOCEC
Programului de dezvoltare a structurilor de economie sociala in lunca dunarii in cadrul proiectul SOCEC.NET - reteaua economiei sociale POSDRU/168/6.1/S/144453

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axaprioritară: 6. “Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul proiectului: SOCEC.NET  – rețeaua economiei sociale

Cod Contract: POSDRU/168/6.1/S/144453

 

Implementate
pop22
POP 2

 

Valorificarea si conservarea tradițiilor pescărești pe malul Dunării Călărășene

Obiectivul general al proiectului finanţat l-a reprezentat valorificarea si conservarea durabila a tradițiilor pescărești in zona Dunării Călărășene.

 

POP 520534 Lei
Phare Identitate Proprie Intr-un Spatiu European

Consiliul Judetean Calarasi, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Primaria Municipiului Calarasi, Directia Comunitara de Evidenta a Persoanelor - judetul Calarasi si Asociatia de Tineret pentru Dezvoltare Comunitara si Promovarea Incluziunii Sociale "ALEGRIA" Sarulesti, a demarat din luna ianuarie 2008, implementarea proiectului "Identitate proprie intr-un spatiu european", finantat prin Programul PHARE 2005/017-553.01.01 - Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale pentru Imbunatatirea Situatiei Romilor.

Proiectul a avut o durata de desfasurare de 10,5 luni si o valoare de 39.000 EURO, prin care si-a propus accelerarea procesului de implementare in judetul Calarasi a politicilor publice pentru romi in vederea diminuarii procesului de excluziune sociala, generat de lipsa actelor de identitate pentru 685 de cetateni, din 10 localitati (Calarasi, Oltenita, Lehliu Gara, Budesti, Borcea, Dragalina, Frumusani, Modelu, Sarulesti, Vasilati).

Phare 174202 Lei
Trecere Frontiera Calarasi – Silistra (Programul PHARE CBC Ro/Bg 2001 )

Proiect derulat prin colaborarea Ministerului Transporturilor, Construcţiei şi Turismului şi Ministerului Integrării Europene.

Obiectivele proiectului:

Phare Cbc 25561080 Lei
Alimentari cu apa in zone rurale

Reabilitare şi modernizare reţea alimentare cu apă prin Programul SAPARD în perioada 2000-2006

In tabelul de mai jos sunt prezentate proiectele care au fost finanţate în judeţul Călăraşi, pe măsura 2.1 – Dezvoltarea infrastructurii rurale – submăsura „Alimentare cu apă în zone rurale”, a programului SAPARD (denumire obiectiv, beneficiar şi valoare proiect).

 

Sapdr
pop3
POP 3

 

Proiectul Valorificarea potentialului turistic si piscicol al Dunarii Calarasene prin stabilirea de trasee turistice acvatice si dezvoltarea de facilitati de transport si cazare lacustra

Valorificarea potentialului turistic si piscicol al Dunarii Calarasene prin dezvoltarea de facilitati de transport si cazare lacustra destinate recreerii.

 

POP 1510320 Lei
Phare Uniti Pentru Viitorul Copiilor

Proiectul se înscrie în aria prioritară a Programului PHARE 2004 - 2006 Coeziune Economica si Sociala - SERVICII SOCIALE.

Obiectivul general al proiectului este promovarea si dezvoltarea parteneriatului intre autoritatile publice si comunitatile locale din judetul Calarasi in domeniul protectiei copilului, in vederea preintampinarii institutionalizarii copiilor abuzati, neglijati si exploatati.

Phare 186262 Lei
Dezvoltarea Infrastructurii rurale

PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ RURALĂ FINANŢATE DE PROGRAMUL SAPARD MASURA 2.1 „Dezvoltarea infrastructurii rurale” - conform HG 1512 / 29.11.2005

Sapdr
Îmbunătățirea capacității Administrației Publice Locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparență și integritate

Proiectul se implementează în perioada 12.07.2018 – 11.05.2019, fiind finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Codul apelului: POCA/125/2/2/

Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.

Obiectivul, specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

 

Implementate
PRO: Performanță și calitate în managementul organizațional al Consiliului Județean Călărași

 

Proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Cod SIPOCA 486/MySMIS2014 119901

Cod apel: POCA/209/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Componenta 1: CP6/2017- Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității.

Axa prioritară 2- Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Beneficiar: Consiliul Județean Călărași

Valoarea eligibilă a proiectului: 494.880,00 Lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 484.982,40 Lei (98%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE : 420.648,02 Lei (85%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 64.334,38 Lei (13%)

Cofinanțarea eligibila Beneficiar: 9.897,60 Lei (2%)

Durata de implementare proiect: 16 luni (04.10.2018- 03.02.2020)

Categoria: In curs de implementare

 

In curs de implementare
Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași", cod SIPOCA 569/ MySMIS nr. 126537

-          este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, în cadrul apelului POCA/350/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte CP 10/2018 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2  -Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.  

 

-          Proiectul nu se implementează în parteneriat, Consiliul Judeţean Călăraşi fiind beneficiarul direct al acestuia.

-  Valoarea totală eligibilă a proiectului finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 este de 3.650.604,65 de lei din care 3.577.592,56 lei valoare eligibilă nerambursabilă, cuantumul cofinanţării acestuia fiind de 73.012,09 lei, aceasta fiind acoperită din bugetul propriu al judeţului Călăraşi.

Implementate
DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI”, cod SMIS 127058

Cod SMIS proiect: 127058

Axa: 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

Prioritate de Investiții: 8.1. Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

Titlul proiectului: „DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI”

Denumire beneficiar: U.A.T. Județul Călărași.

Loc de implementare: localitatea Călărași, județul Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 din Decembrie 1989, nr. 2-4, telefon 0242/314.472, fax 0242/306.832, e-mail spitaluljud.cl@gmail.com.

Data de începere a proiectului: 21.01.2020.

Data finalizării proiectului: 30.09.2021

Valoarea totală a proiectului: 10.335.990,72 lei

Suma nerambursabilă solicitată: 10.129.270,85 lei, din care: 7.235.193,54 lei – FEDR și 2.894.077,31 lei – Buget național »

In curs de implementare
Consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-Cov-2

Cod SMIS 2014+ 139774

Contract de finantare: nr.922/03.02.2022

Sursa de finantare: Proiect cofinanțat din Fondul European Dezvoltare Regională – REACT EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie

Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Data de începere: 09.02.2020

Data de finalizare: 30.06.2023

Buget:

Valoare totală proiect: 11.573.221,54 LEI din care

Buget FEDR – REACT-EU: 11.564.419,54 LEI

Buget propriu: 8.802,00 LEI

Structura parteneriatului:

Beneficiar Lider – UAT Judetul Călărași

Membrul 1 – Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași

Membrul 2 – Spitalul Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași

Membrul 3 – Spitalul de Psihiatrie Săpunari

Buget total repartizat pe parteneri:

UAT Județul Călărași – 223.511,16 LEI

Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași – 1.011.783,37 lei LEI

Spitalul Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași – 9.996.122,15 lei LEI

Spitalul de Psihiatrie Săpunari – 341.804,86 LEI

 

Implementate

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.