Meniu Principal

Proiecte implementate

PRO: Performanță și calitate în managementul organizațional al Consiliului Județean Călărași

Pret: 0 Lei
Vizualizari: 3156

 

Consiliul Județean Călărași implementează în perioada 04.10.2018- 03.04.2020 proiectul ,, *PRO:* *Performanță și calitate în managementul organizațional al Consiliului Județean Călărași,,* Cod SIPOCA 486/MySMIS2014 nr. 119901

 Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin Programul operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul apelului POCA/209/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoare totală eligibilă a proiectului este de 494.880 Lei , din care 85% reprezintă finanțarea din Fondul Social European, 13% este asigurată de la Bugetul de Stat, iar contribuția/cofinanțarea beneficiarului- Consiliul Județean Călărași, este în cuantum de 9.897,60 Lei, reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului.

OBIECTIVUL GENERAL/ SCOPUL PROIECTULUI îl reprezintă introducerea și implementarea unitara a instrumentului specific ISO 9001, în vederea dezvoltării unui sistem optim, unitar și performant de management al calității și al performanței, în cadrul unității administrativ teritoriale la nivelul Județului Călărași.

Grupul țintă eligibil din cadrul proiectului este de 63 persoane și este format din:

  • 30 de persoane / personal din unitatea administrativ teritorială la nivel județean a Județului Călărași care sunt persoane / personal de conducere / de execuție;

  • 33 aleși locali din unitatea administrativ teritorială la nivel județean al Județului Călărași, din care: 3 demnitari (1 președinte, 2 vicepreședinți), 1 secretar, 1 administrator public, 28 de consilieri;

Activitățile principale ale proiectului sunt:

Activitatea 1- Managementul de proiect

Activitatea 2- Informarea și publicitatea proiectului

Activitatea 3- Elaborarea angajamentului de management privind înființarea și punerea în aplicare a Sistemului de management al calității (SMC)

Activitatea 4- Stabilirea domeniului de aplicare al SMC și pregătirea resurselor necesare implementării acesteia

Activitatea 5- Îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților personalului din UAT a Județului Călărași, în vederea susținerii măsurilor privind implementarea SMC la nivelul instituției

Activitatea 6- Planificarea și implementarea unei cartografieri a riscurilor și vulnerabilităților procedurilor și activităților instituției

Activitatea 7- Conformarea Sistemului de management al calității cu cerințele Standardului ISO 9001:2015 și dezvoltarea documentației SMC

Activitatea 8- Proceduri privind controlul documentelor, implementarea și monitorizarea SMC

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Susținerea dezvoltării și elaborării angajamentului de management privind înființarea și punerea în aplicare a sistemului de management al calității (SMC), prin derularea unui program de conștientizare privind SMC la nivelul angajaților instituției și prin elaborarea politicii de calitate.

  • Susținerea stabilirii domeniului de aplicare al SMC și pregătirea resurselor necesare implementării acesteia, prin elaborarea analizei privind identificarea zonelor și proceselor de aplicare al SMC la nivel organizațional, a documentului ,, Domeniu de aplicare pentru implementarea SMC,, și a planificării resurselor de timp necesare implicării personalului.

  • Cultivarea și dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților personalului din UAT a Județului Călărași, prin participarea la programe de instruire în domeniul ISO 9001: 2015 și la programe de formare de Specialiști în managementul calității, inclusiv prin abordarea temelor de dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare și egalitate de gen.

  • Susținerea planificării și implementării unei cartografieri a riscurilor și vulnerabilităților procedurilor și activităților instituției, prin elaborarea Diagramei de flux și a listei privind riscurile și vulnerabilitățile.

  • Susținerea dezvoltării și a conformării Sistemului de management al calității cu cerințele Standardului ISO 9001:2015 și a documentației SMC, prin dezvoltarea planului de implementare, elaborarea manualului calității, elaborarea procedurilor de sistem și prin elaborarea instrucțiunilor de lucru.

  • Susținerea dezvoltării procedurilor privind controlul documentelor implementate și monitorizarea SMC, prin elaborarea unui sistem de control al documentelor și realizarea de analize periodice SMC în vederea îmbunătățirii permanente a acțiunilor întreprinse, precum și realizarea de audieri interne.

Rezultate așteptate ca urmare a implementării proiectului

Rezultat proiect 1- 1 angajament de management privind înființarea și punerea în aplicare a Sistemului de management al calității (SMC) și o politică de calitate.

Rezultat proiect 2- 1 analiză privind Identificarea zonelor (direcții și/sau compartimente) și a proceselor de aplicare SMC la nivel organizațional, 1 document ,, Domeniul de aplicare pentru implementarea SMC ,, , 1 planificare de resurse umane și de timp necesară implementării SMC.

Rezultat proiect 3- 63 de persoane (aleși locali, personal de conducere și de execuție) pregătiți profesional în cadrul unor programe de instruire in domeniul ISO 9001:2015 și de formare a specialiștilor în managementul calității.

Rezultat proiect 4- Diagrama de flux și o listă privind riscurile și vulnerabilitățile.

Rezultat proiect 5- 1 plan de implementare, 1 manual al calității, 1 set de proceduri de sistem, 1 set de instrucțiuni de lucru.

Rezultat proiect 6- 1 set de proceduri privind controlul documentelor, implementarea și monitorizarea SMC, 1 raport privind auditarea internă a acțiunilor întreprinse și efectele acestora.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Date de contact:

Responsabil comunicare

Olivera DRAGNEA

Adresă: Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Călărași

Nr. de telefon: 0242.311.301 interior 178/ 179

Adresă de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

FOTO INCRIERE CURS GRUPA 1

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

FOTO INCRIERE CURS GRUPA 2

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

FOTO CURS GRUPA 1 20.05.2019- 25.05.2019

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

FOTO CURS GRUPA 2 27.05.2019- 01.06.2019

previous arrow
next arrow
Slider

 

FOTO CURS GRUPA 1 PERIOADA 18.11.2019-21.11.2019

previous arrow
next arrow
Slider

 

FOTO CURS GRUPA 2 PERIOADA 25.11.2019-28.11.2019

previous arrow
next arrow
Slider


Date finalizare proiect SIPOCA 486 MySMIS 119901

 

Slider

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.