Meniu Principal

Proiecte implementate

Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași", cod SIPOCA 569/ MySMIS nr. 126537

Pret: 0 Lei
Vizualizari: 3272

 

 

În perioada de 12.04.2019 – 11.12.2021 Consiliul Judeţean Călăraşi a implementat proiectul "Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași”, Cod SIPOCA 569/MySMIS 126537, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, în cadrul apelului POCA/350/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte CP 10/2018 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2 -Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectul nu s-a implementat în parteneriat, Consiliul Judeţean Călăraşi fiind beneficiarul direct al acestuia.

Valoarea totală eligibilă a proiectului finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 este de 3.634.733,45 de lei din care 3.562.038,78 lei valoare eligibilă nerambursabilă, cuantumul cofinanţării acestuia fiind de 72.694,67 lei, aceasta fiind acoperită din bugetul propriu al judeţului Călăraşi.

 

OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL PROIECTULUI îl reprezintă consolidarea capacității administrative a Consiliului Județean Călărași prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare și management a documentelor administrative, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung.

Grupul țintă eligibil al proiectului a fost format din 98 de persoane din cadrul Unităţii Administrative Judeţul Călăraşi și anume :

  • 76 de persoane utilizatori finali ai Sistemului informatic integrat

  • 10 utilizatori cheie ai Sistemului informatic integrat;

  • 2 administratori de sistem și de baze de date;

  • 10 angajați ai Cosiliului Județean Călărași care au participat la sesiunea de instruire în domeniul „ Planificare strategică ”.

Activitatile principale ale proiectului au fost :

 

A1. Managementul de proiect 

 

A2. Informarea și publicitatea proiectului 

 

comunicat de presa conferinta inchidere proiect.docx

 

A3. Derularea procesului de planificare strategică la nivelul Consiliului Județean Călărași

 

HCJ aprobare Strategie de Dezvoltare Durabila a Judetului Calarasi pentru perioada 2021-2027
Strategia de Dezvoltare Durabila a Judetului Calarasi pentru perioada 2021-2027-aprobata

 

A3.1.Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Calarasi pentru perioada 2021-2027

 

Anunt consultare publica draft Strategie de Dezvoltare Durabila 2021-2027

Strategie CJ Calarasi 30.10.2020 draft

Anunt public consultare varianta finala SDL

SDJ Calarasi integrat consultare publica finana 10.12.2020

 

A.3.2 Participantii la programul de instruire "Planificare strategica"

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

A.4. Optimizarea sistemului intern de management prin implementarea unui sistem informatic integrat.

 

Raport de evaluare analiza de business proiect POCA 126537.doc

raport de evaluare analiza de business proiect POCA 126537.pdf

Raport de implementare Portal servicii electronice.pdf

Raport de implementare Sistem de management intern.pdf

Raport de testare si acceptanta.pdf

Raport auditare preliminara sistem informatic integrat.pdf

Raport auditare finala sistem informatic integrat.pdf

 

Focus grup organizat în data de 05.08.2020 cu tematica „Infrastructura si Mobilitate"

previous arrow
next arrow
Slider

 

Focus grup organizat în data de 05.08.2020 cu tematica Competitivitatea mediului de afaceri

previous arrow
next arrow
Slider

 

Focus grup organizat în data de 06.08.2020 Dezvoltare urbana și administratie publică

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

 Consultare publică finală - Strategia de Dezvoltare a Județului Călărași 2021 - 2027

 

 

A 4.4 – Instruirea personalului in utilizarea noului sistem informatic integrat.

Smartslider3[24]

REZULTATELE OBȚINUTE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

  • Rezultat program 1 Mecanisme şi proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung; - Rezultat proiect 1Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 a judeţului elaborată;

  • Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat proiect 2 Analiza de business realizată;

  • Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat proiect 3Sistem informatic integrat dezvoltat şi implementat;

  • Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat proiect 4Arhiva electronică pentru aproximativ 415 metri liniari arhiva fizică realizată ;

  • Rezultat program 5 Cunostinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific; - Rezultat proiect 510 persoane instruite în domeniul planificării strategice;

  • Rezultat program 5 Cunostinţe şi abilităţi ale personalului din autoritatile şi instituţiile publice locale îmbunatăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific; - Rezultat proiect 688 persoane instruite pentru utilizarea noului sistem informatic integrat.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție prin următoarea persoană de contact:


Responsabil comunicare şi relaţii publice

Mustățea Simona - Cristina

Nr. telefon: 0724 972 030

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

previous arrow
next arrow
Slider

 

Conferinta inchidere proiect

previous arrow
next arrow
Slider

 

Consultare publica SDD 2021-2027

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

Curs sistem informatic

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

Focus grupuri

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

Materiale promotionale

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.