Meniu Principal

Proiecte in derulare

  Nume Functie Categorie Date aditionale
DEZVOLTAREA TURISTICA A BRATULUI BORCEA – CALARASI – PORT TURISTIC DE AGREMENT

 

Proiectul “Dezvoltarea turistica a bratului Borcea – Calarasi – port turistic de agrement” este un proiect al Consiliului Judetean Calarasi aprobat la finantare prin Ministerul Turismului, conform Contractului de finantare nr. 25485/12.08.2019.

 

Valoarea totala a proiectului este de 86.522.510,65 lei (TVA inclus), conform Contractului de finantare, din care valoarea contractata pentru proiectare si executiei lucrari este de 64.023.735,81 lei (fara TVA).

 

Scopul principal al proiectului propus este de a maximiza atuurile conferite de amplasarea in imediata apropiere a bratului Borcea, pana in prezent acest avantaj nefiind indeajuns exploatat. Prin prezentul proiect se doreste dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic, sporirea satisfactiei cetatenilor, dezvoltarea armonioasa a zonei prin implementarea unei concept inovativ, menit sa acopere necesitatile zonei.

 

Proiectul va fi definit ca o zona utila posesorilor de ambarcatiuni, dand posibilitatea celor care deja au ambarcatiunile inregistrate pe raza municipiului Calarasi sa beneficieze de conditii optime pentru acostarea barcilor, dar si cresterea in zona a numarului de turisti posesori de ambarcatiuni inregistrate pe raza altor judete, o data cu crearea beneficiilor date de contruirea marinei.

 

Pe termen lung se estimeaza:

 

  • Cresterea zonei din punct de vedere turistic

 

  • Acoperirea necesitatii in zona a unui port in functie de numarul de ambarcatiuni inregistrate

 

 

In curs de implementare
DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI”, cod SMIS 127058

Cod SMIS proiect: 127058

Axa: 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

Prioritate de Investiții: 8.1. Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

Titlul proiectului: „DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI”

Denumire beneficiar: U.A.T. Județul Călărași.

Loc de implementare: localitatea Călărași, județul Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 din Decembrie 1989, nr. 2-4, telefon 0242/314.472, fax 0242/306.832, e-mail spitaluljud.cl@gmail.com.

Data de începere a proiectului: 21.01.2020.

Data finalizării proiectului: 30.09.2021

Valoarea totală a proiectului: 10.335.990,72 lei

Suma nerambursabilă solicitată: 10.129.270,85 lei, din care: 7.235.193,54 lei – FEDR și 2.894.077,31 lei – Buget național »

In curs de implementare
Modernizarea şi Reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN 3 – Belciugatele – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 15+365

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2021;

Axa: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională ;

Prioritate de Investiții: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale ;

Denumire beneficiar: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi, Unitatea Administrativ Teritorială comunele Curcani, Luica, Nana, Sohatu, Săruleşti, Tămădău Mare, Belciugatele, Oraş Fundulea, lider de parteneriat Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi.

Data de începere a proiectului: 03.08.2017

Data finalizării proiectului: 02.07.2021. Urmează semnarea unui Act adițional pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului: 128.868.255,92 lei

Suma nerambursabilă solicitată: 125.788.430,89 lei

FEDR- 109.215.166,26 lei

Buget național: 16.573.264,63 lei

Contribuție proprie: 3.079.825,03 lei

Durata implementare proiect: 47 luni.

 

 

In curs de implementare
Implicarea cetățenilor în transparența transportului județean de călători în județul Călărași

În perioada octombrie 2020 – iulie 2021, Consiliul Județean Călărași implementează, în parteneriat cu Societatea Academică din România, proiectul "Implicarea cetățenilor în transparența transportului județean de călători în județul Călărași", proiect finanțat prin Open Society Initiative For Europe (OSIFE).

In curs de implementare
ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI NAVIGABILITĂȚII PE DUNĂRE ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAȘI – SILISTRA Cod e – MS: ROBG – 478

Stadiul actual – - aprilie 2021 - receptionare documentatiei tehnica – Proiect tehnic de executie si detalii de executie si predarea acesteia catre Primaria Municipiului Calarasi in vederea demararii procedurilor de achizitie pentru lucrari de executie.

- proiect finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA, AXA 1: O REGIUNE BINE CONECTATA - Obiectivul specific OS 1.2: Cresterea sigurantei transportului pe rutele fluviale si maritime

Partener Lider: Consiliul Județean Călărași

Partener 2: Municipalitatea Silistra, Bulgaria

Partener 3: Primaria Municipiului Călărași

Valoare totală: 5.946.041,76 Euro

Total FEDR – 5.054.135,48 Euro

Total cofinanțare națională – 772.926,00 Euro

Total contribuții proprii – 118.980,28 Euro.

Data începerii: 30.03.2019

Data de încheiere: 29.03.2022

Durata: 36 de luni

In curs de implementare

 

In curs de implementare
Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași", cod SIPOCA 569/ MySMIS nr. 126537

-          este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, în cadrul apelului POCA/350/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte CP 10/2018 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2  -Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.  

 

-          Proiectul nu se implementează în parteneriat, Consiliul Judeţean Călăraşi fiind beneficiarul direct al acestuia.

-  Valoarea totală eligibilă a proiectului finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 este de 3.650.604,65 de lei din care 3.577.592,56 lei valoare eligibilă nerambursabilă, cuantumul cofinanţării acestuia fiind de 73.012,09 lei, aceasta fiind acoperită din bugetul propriu al judeţului Călăraşi.

In curs de implementare
Management eficient în situații de urgență în regiunea transfrontalieră Călărași – Veliko Tarnovo, cod e-MS: ROBG-481

proiect finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA, în cadrul axei 3: O REGIUNE SIGURĂ - Obiectivul specific - OS 3.1: Îmbunătățirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră.

Partener Lider: Consiliul Județean Călărași

Partener 2: Municipalitatea Pavlikeni, Bulgaria

Partener 3: Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași "General de brigadă Barbu Pârăianu"

Valoare totală: 949 799,45 Euro

Total FEDR – 807 329,52 Euro

Total cofinanțare națională – 123 464,56 Euro

Total  contribuții proprii – 19 005,37 Euro.

Data începerii: 06.09.2018

Data de încheiere: 05.09.2021

Durata: 36 de luni

In curs de implementare
PRO: Performanță și calitate în managementul organizațional al Consiliului Județean Călărași

 

Proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Cod SIPOCA 486/MySMIS2014 119901

Cod apel: POCA/209/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Componenta 1: CP6/2017- Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității.

Axa prioritară 2- Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Beneficiar: Consiliul Județean Călărași

Valoarea eligibilă a proiectului: 494.880,00 Lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 484.982,40 Lei (98%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE : 420.648,02 Lei (85%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 64.334,38 Lei (13%)

Cofinanțarea eligibila Beneficiar: 9.897,60 Lei (2%)

Durata de implementare proiect: 16 luni (04.10.2018- 03.02.2020)

Categoria: In curs de implementare

 

In curs de implementare
Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași - Polski Trambesh

Nume: Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași - Polski Trambesh

Functie: proiect finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA, în cadrul axei 3: O REGIUNE SIGURĂ - Obiectivul

specific - OS 3.1: Îmbunătățirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră.

Beneficiar Lider: Municipalitatea Poski-Trambesh, Bulgaria

Beneficiar 2: Consiliul Județean Călărași

Valoare totală: 3 853 515, 63 Euro

Valoare eligibila Beneficiar Lider: 1 058 735, 97 euro

Valoare eligibila Beneficiar 2: 2 794 779, 66 euro

Durata de implementare proiect: 36 luni

Categoria : in curs de implementare

In curs de implementare
POS CCE

Sistem Informatic pentru un Management Informational Performant in Judetul CĂLĂRAŞI

COD SMIS - CSNR 48360 - http://simip.calarasi.ro/ 

In curs de implementare
Sistem Integrat de management al Deseurilor Solide in judetul Calarasi

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana, valoare totala proiect : 140.729.770 lei, durata de implementare proiect : 50 luni.

Consolidare şi restaurare Palat Administrativ al judeţului Călăraşi, municipiul Călăraşi - proiect finantat de Banca Mondiala si sprijinit de Guvernul Romaniei si Consiliul Judetean Calarasi

Obiectivul proiectului: prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale; reducerea riscului seismic – conform Programului Naţional pe acest obiectiv.

Scopul proiectului: realizarea măsurilor de intervenţie în vederea repunerii in funcţiune a tuturor spaţiilor administrative din cadrul clădirii.

Descrierea proiectului:

Obiectivul - Palat Administrativ al judeţului Călăraşi- proiectat de arhitectul G.D.Ciconi, a fost construit în perioada 1894-1897, fiind inclus pe lista monumentelor istorice şi de arhitectură din judeţul Călăraşi. 
Măsurile de intervenţie nu afectează mediul construit şi caracterul de monument istoric şi de arhitectura, deoarece volumetric, aspectul exterior nu se modifică. 
Proiectul îşi propune realizarea următoarelor lucrări :

  • reabilitarea reţelelor exterioare de apă şi canalizare
  • reabilitarea reţelelor termice exterioare
  • execuţie lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă
  • execuţie lucrări de arhitectură
  • execuţie lucrări de restaurare
  • reabilitare instalaţii sanitare, termice, electrice)

Localizarea proiectului: zona centrală a municipiului Călăraşi

Valoarea proiectului: 9100864,1 RON

 

 

 

In curs de implementare
Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, in judetul Calarasi

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana, contract de finantare nr.91.803/09.10.2008 - valoare totala proiect : 440395303 lei, durata de implementare proiect : 62 luni.

Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 - Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 2.1. "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor"

 

In curs de implementare
Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana, contract de finantare nr.781/30.06.2010 - valoare totala proiect : 49995241,98 lei, durata de implementare proiect : 12 luni.

Fondul de Coeziune

Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 - Axa prioritara 1, Domeniul Major de Interventie 1.1. "Extinderea/modernizarea sistemelor de apa/apa uzata"

 

In curs de implementare
Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA CALARASI

Consiliul Judetean Calarasi a demarat in data de 30.05.2010 proiectul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi", proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale", Domeniul major de interventie 3.1. "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate", avand o perioada de implementare de 20 luni. (contractul de finantare nr. 706 / 29.04.2010).

In curs de implementare
Ghidul Investitorului in Productia de Energie Electrica din Surse Regenerabile si Harta cu potential eolian pentru judetul Calarasi

Ghidul Investitorului in Productia de Energie Electrica din Surse Regenerabile si Harta cu potential eolian pentru judetul Calarasi

      Uniunea Natională a Consiliilor Judetene din România (UNCJR) are în derulare   proiectul INTER PARES (INovative Tools for Energy Regulations of Province Associations on Renewable Energy Sources,finantat prin programul IEE al Comisiei Europene având ca obiectiv   sprijinirea autoritătilor locale în implementarea si dezvoltarea politicilor de promovare a producerii de energie din surse regenerabile.

          Consiliul Județean Călărasi este implicat în acest proiect ce are ca finalitate elaborarea si implementarea unor proceduri locale pentru eficientizarea autorizării instalatiilor RES.   

În cadrul acestui proiect a fost elaborat Ghidul Investitorului în Productia de Energie Electrică din Surse Regenerabile   si Harta cu potential eolian pentru judetul Călărasi.  

 

In curs de implementare
Programul Operational pentru Pescuit

 Programul Operaţional pentru Pescuit Finanţat de Fondul European pentru Pescuit (FEP)

”Valorificarea și conservarea tradițiilor pescărești pe malul Dunării călărășene”

 

In curs de implementare

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.