Meniu Principal

Proiecte in derulare

  Nume Functie Categorie Date aditionale
MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

 

Titlul proiectului : ”MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C 15: Educație, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.

Denumire solicitant: UAT Județul Călărași

Obiectvul general al proiectului vizează îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi cu precădere în zonele izolate, cu populație scăzută, prin furnizarea de microbuze școlare verzi” (electrice), ecologice, prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus, facilitând astfel accesul copiilor și tinerilor la educație, prin protejarea mediului înconjurător în același timp.

Valoarea totală a proiectului: 36.236.374,65 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 35.905.346,40 lei

Valoare neeligibilă: 331.028,25 lei

Contract de finanțare nr. 11994/12.09.2023

Data de începere a proiectului: 13.09.2023

Data de finalizare a proiectului : 31.12.2024

Codul proiectului: P_04

 

In curs de implementare
DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Titlul proiectului: „ DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI" finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație, Investițiile 9, 11, 13, 14

Denumire solicitant: UAT Județul Călărași

Obiectivul general al proiectului: este combaterea accesului limitat la educație prin crearea unei infrastructuri de calitate și a unui sistem de educație echitabil privind oferta educațională, în vederea creșterii calității vieții generațiilor viitoare.

Proiectul are ca obiectiv dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 20 de unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din județul Călărași și a unităților conexe – Palatul Copiilor Călărași si CJRAE Călărași.

Valoarea totală a proiectului: 20.172.175,83 lei

Contract de finanțare: 2637 din 25.07.2023 (27DOT/2023)

Data de începere a proiectului: 26.07.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2024

Durata de implementare a proiectului : 18 luni

Codul proiectului: F-PNRR- Dotari- 2023-4659

In curs de implementare
RENOVARE ENERGETICĂ GIMNAZIUL CAROL I (ŞCOALA NR.4 “ŢOPESCU”) CĂLĂRAŞI

 

Titlul proiectului: RENOVARE ENERGETICĂ GIMNAZIUL CAROL I (ŞCOALA NR.4 “ŢOPESCU”) CĂLĂRAŞI

Numele beneficiarului: UAT Judeţul Călăraşi

Obiectivele proiectului: Renovarea energetică aprofundată a clădirii publice – Gimnaziul Carol I (Şcoala nr.4 „Ţopescu”) Călăraşi

Contract de finantare: nr.7796 din 19.01.2023

Valoarea totală a proiectului: 2.319.773,15 lei

Loc de implementare: MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, STR. BUCUREȘTI, NR. 72, JUD. CĂLĂRAȘI

Data începerii proiectului: 13.02.2023

Data finalizării proiectului: 13.02.2026

Codul proiectului: C5-B2.2.a-495

 

 

In curs de implementare
CICLOTURISM LA DUNAREA DE JOS

 

CICLOTURISM LA DUNĂREA DE JOS”

 

Titlul proiectului: CICLOTURISM LA DUNĂREA DE JOS

Denumire beneficiar: UAT Județul Călărași, în calitate de lider de parteneriat

UAT Județul Călărași alături de UAT Județul Ilfov, UAT Județul Giurgiu și UAT Județul Constanța a depus cererea de finanțare nr. C11-PI1-10 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11 – Turism și cultură, Investiția 4 – Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice, Prioritatea de intervenție 1 și a semnat contractul de finanțare nr.18307/14.02.2023 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - coordonator de investiții pentru PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură - I4.

Obiectivul specific al Investiției I4 – Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice este sprijinirea transportului durabil prin dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice la nivel național, stabilite în raport cu celelalte investiții din Componenta C11-Turism și Cultura. Traseele finanțate sunt în concordanță cu direcțiile strategice stabilite în cadrul Studiului privind stabilirea, identificarea și distribuția teritorială a traseelor cicloturistice la nivel național, elaborat de Centrul Național de Coordonare Velo.

Obiectivul proiectului „CICLOTURISM LA DUNAREA DE JOS” – amenajarea a 693 de km de trasee cicloturistice ce traversează județele: Ilfov, Giurgiu, Călărași și Constanța.

Data de începere a proiectului: 23.02.2023

Data de finalizare a proiectului: 23.06.2026

Valoarea totală a proiectului: 336.645.344,23 lei

Codul proiectului: C11-PI1-10

 

In curs de implementare
Reabilitarea/modemizarea/extinderea infrastructurii de fluide medicale si a infrastructurii electrice necesare fluidelor medicale și instalarea de sisteme de detectare, alarmare incendii, cu acoperire totală și detectare semnalizare și alarmare în cazul d

Titlul proiectului: „Reabilitarea/modemizarea/extinderea infrastructurii de fluide medicale si a infrastructurii electrice necesare fluidelor medicale și instalarea de sisteme de detectare, alarmare incendii, cu acoperire totală și detectare semnalizare și alarmare în cazul depăşirii concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creşterea gradului de securitate la incendii”, Cod SMIS 2014+ 153249

Proiect finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - REACT-EU prin POIM 2014-2020

Axa Prioritară 10: ”Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie

Obiectivul Specific 10.1 ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale

Denumire beneficiar: Judeţul Călăraşi

Data de începere a proiectului: 02.07.2021

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului: 10.707.077,78 lei

Suma nerambursabilă solicitată: 10.324.040,58 lei

Valoare neeligibilă: 383.037,20 lei

Durata implementare proiect: 30 luni.

 

In curs de implementare
Dezvoltarea serviciilor locale de ingrijire a pacientilor oncologici in judetul Calarasi”, Cod apel: POCA/659/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concorda

 

In anul 2021 ,in luna martie,Consiliul Judetean Calarasi a semnat un Acord de parteneriat cu Asociatia Pacientilor Oncologici Calarasi.Acest parteneriat are ca scop sustinerea:
Titlu proiect-„Dezvoltarea serviciilor locale de ingrijire a pacientilor oncologici in judetul Calarasi”, Cod apel: POCA/659/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Beneficiar:Judetul Calarasi;Asociatia Pacientilor Oncologici Calarasi va elabora un plan de actiune care va urmari:

 • dezvoltarea unor instrumente de evaluare a serviciilor destinate pacientilor oncologici la nivelul judetului Calarasi

 • directii de actiune pentru dezvoltarea serviciilor si programelor adresate pacientilor oncologici;astfel ,planul de actiune va fi elaborat prin implicarea factorilor interesati din judet :reprezentanti ai autoritatilor locale:Consiliul Local,Primarii,Spitale,DSP,CAS,DGASPC,ONG-uri,furnizorilor de servicii medicale si sociale,OAMMR,CMR.
  Perioada:27.07.2022-27.11.2023
  Scopul parteneriatului este acela de a stabili responsabilităţile fiecărui partener în vederea dezvoltării serviciilor medicale destinate pacienților oncologici din județul Călărași și nu numai, prin conștientizarea și dezvoltarea capacităților actorilor implicați în politicile publice de sănătate (decidenți sau executanți).
  În realizarea acestui deziderat, Asociația pacienților oncologici Călărași (APOCL), intenționează ca în parteneriat cu Asociația CREST, unul dintre puținii formatori calificați privind serviciile de sănătate, să depună și să obțină finațare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, demers care va aduce un plus de imagine atât pentru județul nostru, cât și pentru parteneri.

 

 

In curs de implementare
AL-IN – Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din Județul Călărași

 

AL-IN – Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din Județul Călărași”,

cod proiect PN1063

În perioada de 01.04.2022 – 30.11.2023 Consiliul Judeţean Călăraşi implementează proiectul “AL-IN – Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din Județul Călărași”, cod proiect PN1063, proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

Consiliul Judeţean Călăraşi implementează proiectul în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO).

Valoarea totală eligibilă a grantului proiectului finanțat din Fondul Român de Dezvoltare Socială prin “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” este de 2.298.538,05 de lei din care 1.479.998,05 lei valoarea gestionată de Consiliul Județean Călărași în calitate de Promotor de Proiect, iar 818.540,00 lei valoarea gestionată de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO). Finanțarea este în proporție de 100% nerambursabilă, astfel că nici unul dintre parteneri nu va contribui cu cofinanțare pentru implementarea proiectului.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI îl reprezintă creşterea incluziunii şi abilitarea a cca 630 de persoane de etnie romă, pe o perioadă de 20 de luni, prin servicii de educaţie, sănătate şi ocupare adecvate nevoilor acestora, printr-o asistenţă socială proactivă, prin abilitarea şi împuternicirea tinerilor şi femeilor şi prin conştientizarea comunităţii privind non-discriminarea populaţiei de etnie romă în 3 comunităţi din judeţul Călăraşi – Chirnogi, Șoldanu, Mânăstirea.

 

In curs de implementare
Soluții informatice integrate pentru simplificare administrativă și reducerea birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călărași

 

 

Soluții informatice integrate pentru simplificare administrativă și reducerea birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călărași”, cod SIPOCA 1210/MySMIS2014+155166

 

Denumire beneficiar : Consiliul Judetean Calarasi

Numele programului : Programul Operațional Capacitate Administrativă, în cadrul apelului POCA/972/2/1, cererea de proiecte CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectul nu se implementează în parteneriat, Consiliul Judeţean Călăraşi fiind beneficiarul direct al acestuia.

Valoarea totală eligibilă a proiectului finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă este de 2.982.100,99 lei din care 2.922.458,97 lei valoare eligibilă nerambursabilă, cuantumul cofinanţării acestuia fiind de 59.642.02 lei, aceasta fiind acoperită din bugetul propriu al judeţului Călăraşi.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității administrative a Consiliului Județean Călărași de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite partajat prin simplificarea procedurilor administrației județene și reducerea birocrației pentru cetățeni.

Obiectivele specifice ale proiectului :

1. OS 1 Eficientizarea și simplificarea serviciilor gestionate partajat către Consiliul Județean Călărași, în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, prin extinderea și interconectarea soluției de portal existente cu module privind serviciile/competențele partajate ale instituției

2. OS2-Dezvoltarea abilităților personalului CJ Călărași prin specializarea angajaților CJ pe teme specifice proiectului (utilizarea modulelor sistem informatic) și organizarea unui schimb de experiență, în vederea simplificării procedurilor administrative și optimizarea proceselor orientate către beneficiari.

 

 

 

In curs de implementare
Cresterea eficientei energetice a Spitalului Județean de Urgenta Calarasi „ Dr. Pompei Samarian

Denumire beneficiar: U.A.T Județul Călărași

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020 / Axa prioritară3 ” Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” si a prioritatii de investitii Obiectivul specific al 3.1. ” Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”

Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei

Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului: 11.732.514,60 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 11.332.633,20 lei

Contribuția proprie a beneficiarului : 399.881,40 lei

Contract de finanțare: 7064 din 17.08.2021

Perioada de implementare: 80 luni, respectiv între data 01.05.2017 şi 31.12.2023

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului il constituie Cresterea eficientei energetice a Spitalului Județean de Urgenta Calarasi „ Dr. Pompei Samarian” prin reducerea consumului total de energie primara.

 

 

In curs de implementare
Proiectul „Dezvoltarea produselor turistice si reabilitarea mostenirii culturale- RoBg 491” este un proiect al Consiliului Judetean Calarasi in parteneriat cu Municipalitatea Silistra conform contractului de finantare nr. 87284/30.07.2018

 

Partener Lider – Municipalitatea Silistra

Partener 2 – Consiliul Judetean Calarasi

Valoare totala – 1.500.000 EUR

Total FEDR – 1.274.993, 65 EUR

Total cofinantare nationala- 194.984,05 EUR

Total contributii proprii – 30.014, 84 EUR

Data incepere – 08.08.2018

Data incheiere – 31.12.2021

Durata – 40 luni si 24 de zile,

 

 

In curs de implementare
DEZVOLTAREA TURISTICA A BRATULUI BORCEA – CALARASI – PORT TURISTIC DE AGREMENT

 

Proiectul “Dezvoltarea turistica a bratului Borcea – Calarasi – port turistic de agrement” este un proiect al Consiliului Judetean Calarasi aprobat la finantare prin Ministerul Turismului, conform Contractului de finantare nr. 25485/12.08.2019.

 

Valoarea totala a proiectului este de 86.522.510,65 lei (TVA inclus), conform Contractului de finantare, din care valoarea contractata pentru proiectare si executiei lucrari este de 64.023.735,81 lei (fara TVA).

 

Scopul principal al proiectului propus este de a maximiza atuurile conferite de amplasarea in imediata apropiere a bratului Borcea, pana in prezent acest avantaj nefiind indeajuns exploatat. Prin prezentul proiect se doreste dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic, sporirea satisfactiei cetatenilor, dezvoltarea armonioasa a zonei prin implementarea unei concept inovativ, menit sa acopere necesitatile zonei.

 

Proiectul va fi definit ca o zona utila posesorilor de ambarcatiuni, dand posibilitatea celor care deja au ambarcatiunile inregistrate pe raza municipiului Calarasi sa beneficieze de conditii optime pentru acostarea barcilor, dar si cresterea in zona a numarului de turisti posesori de ambarcatiuni inregistrate pe raza altor judete, o data cu crearea beneficiilor date de contruirea marinei.

 

Pe termen lung se estimeaza:

 

 • Cresterea zonei din punct de vedere turistic

 

 • Acoperirea necesitatii in zona a unui port in functie de numarul de ambarcatiuni inregistrate

 

 

In curs de implementare
DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI”, cod SMIS 127058

Cod SMIS proiect: 127058

Axa: 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

Prioritate de Investiții: 8.1. Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

Titlul proiectului: „DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI”

Denumire beneficiar: U.A.T. Județul Călărași.

Loc de implementare: localitatea Călărași, județul Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 din Decembrie 1989, nr. 2-4, telefon 0242/314.472, fax 0242/306.832, e-mail spitaluljud.cl@gmail.com.

Data de începere a proiectului: 21.01.2020.

Data finalizării proiectului: 30.09.2021

Valoarea totală a proiectului: 10.335.990,72 lei

Suma nerambursabilă solicitată: 10.129.270,85 lei, din care: 7.235.193,54 lei – FEDR și 2.894.077,31 lei – Buget național »

In curs de implementare
Modernizarea şi Reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN 3 – Belciugatele – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 15+365

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2021;

Axa: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională ;

Prioritate de Investiții: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale ;

Denumire beneficiar: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi, Unitatea Administrativ Teritorială comunele Curcani, Luica, Nana, Sohatu, Săruleşti, Tămădău Mare, Belciugatele, Oraş Fundulea, lider de parteneriat Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi.

Data de începere a proiectului: 03.08.2017

Data finalizării proiectului: 02.07.2021. Urmează semnarea unui Act adițional pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului: 128.868.255,92 lei

Suma nerambursabilă solicitată: 125.788.430,89 lei

FEDR- 109.215.166,26 lei

Buget național: 16.573.264,63 lei

Contribuție proprie: 3.079.825,03 lei

Durata implementare proiect: 47 luni.

 

 

In curs de implementare
Implicarea cetățenilor în transparența transportului județean de călători în județul Călărași

În perioada octombrie 2020 – martie 2022, Consiliul Județean Călărași implementează, în parteneriat cu Societatea Academică din România, proiectul "Implicarea cetățenilor în transparența transportului județean de călători în județul Călărași", proiect finanțat prin Open Society Initiative For Europe (OSIFE).

In curs de implementare
ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI NAVIGABILITĂȚII PE DUNĂRE ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAȘI – SILISTRA Cod e – MS: ROBG – 478

Stadiul actual – - aprilie 2021 - receptionare documentatiei tehnica – Proiect tehnic de executie si detalii de executie si predarea acesteia catre Primaria Municipiului Calarasi in vederea demararii procedurilor de achizitie pentru lucrari de executie.

- proiect finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA, AXA 1: O REGIUNE BINE CONECTATA - Obiectivul specific OS 1.2: Cresterea sigurantei transportului pe rutele fluviale si maritime

Partener Lider: Consiliul Județean Călărași

Partener 2: Municipalitatea Silistra, Bulgaria

Partener 3: Primaria Municipiului Călărași

Valoare totală: 5.946.041,76 Euro

Total FEDR – 5.054.135,48 Euro

Total cofinanțare națională – 772.926,00 Euro

Total contribuții proprii – 118.980,28 Euro.

Data începerii: 30.03.2019

Data de încheiere: 29.03.2022

Durata: 36 de luni

In curs de implementare

 

In curs de implementare
Management eficient în situații de urgență în regiunea transfrontalieră Călărași – Veliko Tarnovo, cod e-MS: ROBG-481

proiect finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA, în cadrul axei 3: O REGIUNE SIGURĂ - Obiectivul specific - OS 3.1: Îmbunătățirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră.

Partener Lider: Consiliul Județean Călărași

Partener 2: Municipalitatea Pavlikeni, Bulgaria

Partener 3: Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași "General de brigadă Barbu Pârăianu"

Valoare totală: 949 799,45 Euro

Total FEDR – 807 329,52 Euro

Total cofinanțare națională – 123 464,56 Euro

Total  contribuții proprii – 19 005,37 Euro.

Data începerii: 06.09.2018

Data de încheiere: 05.09.2021

Durata: 36 de luni

In curs de implementare
PRO: Performanță și calitate în managementul organizațional al Consiliului Județean Călărași

 

Proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Cod SIPOCA 486/MySMIS2014 119901

Cod apel: POCA/209/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Componenta 1: CP6/2017- Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității.

Axa prioritară 2- Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Beneficiar: Consiliul Județean Călărași

Valoarea eligibilă a proiectului: 494.880,00 Lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 484.982,40 Lei (98%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE : 420.648,02 Lei (85%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 64.334,38 Lei (13%)

Cofinanțarea eligibila Beneficiar: 9.897,60 Lei (2%)

Durata de implementare proiect: 16 luni (04.10.2018- 03.02.2020)

Categoria: In curs de implementare

 

In curs de implementare
Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași - Polski Trambesh

Nume: Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași - Polski Trambesh

Functie: proiect finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA, în cadrul axei 3: O REGIUNE SIGURĂ - Obiectivul

specific - OS 3.1: Îmbunătățirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră.

Beneficiar Lider: Municipalitatea Poski-Trambesh, Bulgaria

Beneficiar 2: Consiliul Județean Călărași

Valoare totală: 3 853 515, 63 Euro

Valoare eligibila Beneficiar Lider: 1 058 735, 97 euro

Valoare eligibila Beneficiar 2: 2 794 779, 66 euro

Durata de implementare proiect: 36 luni

Categoria : in curs de implementare

In curs de implementare
POS CCE

Sistem Informatic pentru un Management Informational Performant in Judetul CĂLĂRAŞI

COD SMIS - CSNR 48360 - http://simip.calarasi.ro/ 

In curs de implementare
Sistem Integrat de management al Deseurilor Solide in judetul Calarasi

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana, valoare totala proiect : 140.729.770 lei, durata de implementare proiect : 50 luni.

Consolidare şi restaurare Palat Administrativ al judeţului Călăraşi, municipiul Călăraşi - proiect finantat de Banca Mondiala si sprijinit de Guvernul Romaniei si Consiliul Judetean Calarasi

Obiectivul proiectului: prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale; reducerea riscului seismic – conform Programului Naţional pe acest obiectiv.

Scopul proiectului: realizarea măsurilor de intervenţie în vederea repunerii in funcţiune a tuturor spaţiilor administrative din cadrul clădirii.

Descrierea proiectului:

Obiectivul - Palat Administrativ al judeţului Călăraşi- proiectat de arhitectul G.D.Ciconi, a fost construit în perioada 1894-1897, fiind inclus pe lista monumentelor istorice şi de arhitectură din judeţul Călăraşi. 
Măsurile de intervenţie nu afectează mediul construit şi caracterul de monument istoric şi de arhitectura, deoarece volumetric, aspectul exterior nu se modifică. 
Proiectul îşi propune realizarea următoarelor lucrări :

 • reabilitarea reţelelor exterioare de apă şi canalizare
 • reabilitarea reţelelor termice exterioare
 • execuţie lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă
 • execuţie lucrări de arhitectură
 • execuţie lucrări de restaurare
 • reabilitare instalaţii sanitare, termice, electrice)

Localizarea proiectului: zona centrală a municipiului Călăraşi

Valoarea proiectului: 9100864,1 RON

 

 

 

In curs de implementare
Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, in judetul Calarasi

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana, contract de finantare nr.91.803/09.10.2008 - valoare totala proiect : 440395303 lei, durata de implementare proiect : 62 luni.

Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 - Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 2.1. "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor"

 

In curs de implementare
Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana, contract de finantare nr.781/30.06.2010 - valoare totala proiect : 49995241,98 lei, durata de implementare proiect : 12 luni.

Fondul de Coeziune

Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 - Axa prioritara 1, Domeniul Major de Interventie 1.1. "Extinderea/modernizarea sistemelor de apa/apa uzata"

 

In curs de implementare
Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA CALARASI

Consiliul Judetean Calarasi a demarat in data de 30.05.2010 proiectul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi", proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale", Domeniul major de interventie 3.1. "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate", avand o perioada de implementare de 20 luni. (contractul de finantare nr. 706 / 29.04.2010).

In curs de implementare
Ghidul Investitorului in Productia de Energie Electrica din Surse Regenerabile si Harta cu potential eolian pentru judetul Calarasi

Ghidul Investitorului in Productia de Energie Electrica din Surse Regenerabile si Harta cu potential eolian pentru judetul Calarasi

      Uniunea Natională a Consiliilor Judetene din România (UNCJR) are în derulare   proiectul INTER PARES (INovative Tools for Energy Regulations of Province Associations on Renewable Energy Sources,finantat prin programul IEE al Comisiei Europene având ca obiectiv   sprijinirea autoritătilor locale în implementarea si dezvoltarea politicilor de promovare a producerii de energie din surse regenerabile.

          Consiliul Județean Călărasi este implicat în acest proiect ce are ca finalitate elaborarea si implementarea unor proceduri locale pentru eficientizarea autorizării instalatiilor RES.   

În cadrul acestui proiect a fost elaborat Ghidul Investitorului în Productia de Energie Electrică din Surse Regenerabile   si Harta cu potential eolian pentru judetul Călărasi.  

 

In curs de implementare
Programul Operational pentru Pescuit

 Programul Operaţional pentru Pescuit Finanţat de Fondul European pentru Pescuit (FEP)

”Valorificarea și conservarea tradițiilor pescărești pe malul Dunării călărășene”

 

In curs de implementare

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.