Meniu Principal

Proiecte in derulare

Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași - Polski Trambesh

Vizualizari: 1473

 

 

 

Titlu proiect: Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași - Polski Trambesh – proiect finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA, în cadrul axei 3: O REGIUNE SIGURĂ - Obiectivul specific - OS 3.1: Îmbunătățirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră.

 

Detalii despre proiect

 

Beneficiar Lider: Municipalitatea Poski-Trambesh, Bulgaria

Beneficiar 2: Consiliul Județean Călărași

Valoare totală: 3 853 515, 63 Euro

Valoare eligibila Beneficiar Lider: 1 058 735, 97 euro

Valoare eligibila Beneficiar 2: 2 794 779, 66 euro

Total FEDR – 3 275 488, 28 euro

Total cofinanțare națională – 500 957, 04 euro

Total buget de stat RO – 363 321, 36 euro

Total buget de stat BG – 137 635, 68 euro

Total contribuții proprii – 77 070, 31 euro.

 

Data începerii: 17.03.2017

Data de încheiere: 16.03.2020

Durata: 36 de luni

 

Activități principale:

1. Pregătirea proiectului

2. Managementul proiectului

3. Informare și publicitate

4. Lucrări de reabilitare și reparații în zona albiei râului Eliyska in Polski Trambesh pentru îmbunătățirea cursului acestuia, în vederea asigurării condițiilor de viață sigure pentru localnici și pentru prevenirea inundațiilor – responsabil Beneficiarul Lider (BL)

5. Furnizarea și instalarea Centrului operațional SCADA – platforma electronică pentru monitorizare și prevenire timpurie – responsabil BL (pentru Călărași este prevăzută achiziționarea stațiilor de lucru la distanță).

6. Realizarea unui sistem de stații de măsurare cu senzori pentru monitorizarea nivelului apei și a condițiilor meteorologice – responsabil BL

7. Crearea unui sistem informatic GIS cu caracteristicile unui sistem suport pentru decizii – BL

8. Crearea unui model spațial tridimensional digital al zonelor inundabile costiere – BL

9. Punerea în aplicare a simulării 2D hidraulice – resp BL

10. Achiziționarea echipamentelor moderne de intervenție pentru situații de urgență – responsabil B2 - Consiliul Județean Călărași:

- vehicul de intervenție de urgenta – sistem mobil de pompare a apei – valoare estimată 250.000 euro

- vehicul de intervenție in caz de urgență – pentru transport bombe neexplodate – valoare estimată 250.000 euro

- vehicul de intervenție în caz de urgență – macara 60 t - val estimata 450.000 euro

Macaraua va avea un braț de 40 m cu o contragreutate de 10 tone. Șasiul va avea 4 osii. Macaraua va fi capabilă să ridice 60 tone (inclusiv greutatea brațului macaralei) la 2,5 m distanță de macara până la 14 metri. Brațul macaralei va fi telescopic.

Va fi mobilă și poate fi utilizată pe toate tipurile de teren. Macaraua va include echipamente hidraulice pentru ridicare, rotire braț și extensie braț. Va avea toate accesoriile necesare inclusiv un coș de salvare, o stație mobilă Tetra, semnalizare vizuală și modul acustic cu unul sau mai multe difuzoare, lumini stroboscopice.

11. Implementarea sistemului informatic integrat pentru managementul situațiilor de urgență în județul Călărași – B2- Valoare estimată 1 mil euro

- Achiziționarea echipamentelor IT specifice, licențe, instruirea personalului

12. Organizarea de exerciții comune în domeniul situațiilor de urgență – responsabil B2 și BL

- Exercițiile comune vor fi organizate de beneficiari, cu participarea comună a persoanelor responsabile din ambele părți ale frontierei.

- BL va prezenta partenerului B2 rezultatul lucrărilor de construcție realizate în albia râului precum și echipamentele IT achiziționate și implementate în cadrul proiectului.

- B2 va prezenta personalului partenerului lider (BL) sistemul informatic implementat în cadrul proiectului, va permite apoi utilizarea modulelor și le va prezenta vehiculele de intervenție în acțiune.

13. Elaborarea unui plan de acțiune în situații de urgență pentru cu măsuri integrate pentru toate instituțiile implicate și pentru persoane fizice – responsabil BL

- Această activitate va rezuma toate celelalte activități ale proiectului, păstrând toate datele din sistemele informatice implementate în cadrul proiectului și va fi întocmit planul de acțiuni, care va sprijini autoritățile să reacționeze imediat, atunci când o anumită situație apare sau când aceasta este semnalată de senzori.

Planul de acțiune va avea ca punct de plecare Planul comun de intervenție în zona transfrontalieră, realizat de Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (România) și Directoratul General pentru Protecție Civilă (Bulgaria) în martie 2013, care

reprezintă documentul operațional elaborat în vederea îmbunătățirii cooperării între cele două organisme naționale în domeniul situațiilor de urgență.

Indicatori de realizare ai programului: 300 000 de persoane care beneficiază de acțiuni de gestionare a riscurilor, 150 000 de persoane care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor, un parteneriat comun în domeniu, de avertizare timpurie comună și răspuns în situații de urgență

Rezultatele programului: îmbunătățirea calității gestionării comune a riscurilor

 

Contracte semnate în cadrul proiectului:

 

1.Nume furnizor: ROMCONTEXPERT S.R.L.

Valoare contract: 89 100, 00 lei la care se adaugă T.V.A. valabil în momentul efectuării plății

Tip procedură: achiziție directă cu anunț publicitar

Obiectul contractului: Servicii de consultanță privind managementul proiectului ”Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași - Polski Trambesh”, cod e-MS 137

 

2.Nume furnizor: ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL

Valoare contract: 97 650,00 lei la care se adaugă T.V.A. valabil la momentul efectuării plății

Tip procedură: achiziție directă cu anunț publicitar

Obiectul contractului: Servicii de consultanță în achiziții publice în cadrul proiectului ”Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași - Polski Trambesh”, cod e-MS 137

 

3.Nume furnizor: DZZD ”VALENA”

Valoare contract: 25 950,00 lei

Tip procedură: achiziție directă cu anunț publicitar

Obiectul contractului: Servicii de traducere și interpretare în cadrul proiectului ”Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași - Polski Trambesh”, cod e-MS 137

 

4. Nume furnizor: COLUMNA N.G.SA

Valoare contract: 2600,00 lei la care se adaugă T.V.A. valabil în momentul efectuării plății

Tip procedură: Cumpărare directă din Catalogul S.E.A.P.

Obiectul contractului: Servicii de organizare eveniment în cadrul proiectului "Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași - Polski Trambesh", cod e-MS 137

 

5. Nume furnizor: STIMPEX SA

Valoare contract: 741587,00 lei la care se adaugă T.V.A. in valoare de 140901,53 lei

Tip procedură: Licitație deschisă

Obiectul contractului: Furnizare echipamente în cadrul proiectului ”Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași - Polski Trambesh”, cod e-MS 137 – Lot 3 – Vehicul de intervenție în caz de urgență – pentru transport bombe neexplodate

 

6. Nume furnizor: GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL

Valoare contract: 2.034.000 lei la care se adaugă T.V.A. in valoare de 386.460 lei

Tip procedură: Licitație deschisă

Obiectul contractului: ”Furnizare echipamente în cadrul proiectului: "Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași - Polski Trambesh", cod e-MS 137”: Vehicul de interventie in caz de urgenta – prevazut cu macara 60 t cu echipament de salvare.

7. Nume furnizor: INTERGRAPH COMPUTER SERVICES S.R.L

Valoare contract: 4.649.681 lei la care se adaugă T.V.A. in valoare de 883.439,39 lei

Tip procedură: Licitație deschisă

Obiectul contractului: Furnizarea, respectiv livrarea unui sistem informatic integrat pentru prognozarea, monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență în județul Călărași, care include: echipamente hardware, software, licențe software și serviciile aferente instalării și implementării acestora” în cadrul proiectului: "Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași - Polski Trambesh", cod e-MS 137

 

8. Nume furnizor: SC PYRONOVA IS ROMÂNIA in asociere cu DELTAMED SRL

Valoare contract: 2 260 000,00 lei la care se adaugă T.V.A.

Tip procedură: Licitație deschisă

Obiectul contractului: ”Furnizare echipamente în cadrul proiectului: "Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași Polski

Trambesh", cod e-MS 137”- Vehicul de intervenție prevăzut cu sistem de pompare a apei.

 

9. Nume furnizor: SC MEDIA PRINT SRL

Valoare contract: de 3.550,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă din Catalogul S.E.A.P.

Obiectul contractului: Achiziționare servicii printare broșuri în cadrul proiectului ”Managementul de Risc si Protecția la Inundații in Regiunile Transfrontaliere

Călărași- Polski Trambesh”, nr. 15.1.3.041, Cod e-MS ROBG – 137 – 500 bucati

 

 

10. Nume furnizor: NOVA TECH MED SRL.

Valoare contract: 19.400,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă cu anunt publicitar

Obiectul contractului: Furnizare echipamente necesare pentru lupta împotriva noului tip

de coronavirus COVID-19” - 4 buc defibrilatoare

 

 

11. Nume furnizor: S.C. IDUNNE COSMETICS S.R.L

Valoare contract: 22.720,00 lei la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă cu anunt publicitar

Obiectul contractului: Furnizare echipamente necesare pentru lupta împotriva noului tip

de coronavirus COVID-19” - 40 buc lămpi sterilizatoare cu ultraviolete MODEL XT60 60W

 

 

12. Nume furnizor: DDD TOP CONFORT EXPERT SRL

Valoare contract: 26.500,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă cu anunt publicitar

Obiectul contractului: Furnizare echipamente necesare pentru lupta împotriva noului tip

de coronavirus COVID-19” - 10 buc tunel dezinfecție

 

 

13. Nume furnizor: ADION PRODIMPEXTRANS SRL București

Valoare contract: 28.800,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă cu anunt publicitar

Obiectul contractului: Furnizare echipamente necesare pentru lupta împotriva noului tip

de coronavirus COVID-19” - 8 buc tărgi amblulanță

 

14. Nume furnizor: NURVIL SRL Râmnicu-Vâlcea

Valoare contract: 119.000.00, la care se adauga TVA.

Tip procedură: procedură simplificată

Obiectul contractului: Furnizare echipamente necesare pentru lupta împotriva noului tip de

coronavirus COVID-19” – autospecială operativă pentru transport echipament și echipamente.

 

15 . Nume furnizor: NURVIL SRL Râmnicu-Vâlcea

Valoare contract: 265.000,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: procedură simplificată

Obiectul contractului: Furnizare echipamente necesare pentru lupta împotriva noului tip

de coronavirus COVID-19” – Microbuz (8+locuri) – 2 buc

 

16 . Nume furnizor: SC SIBO CAR SRL

Valoare contract: 2.097,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă

Obiectul contractului: Furnizare servicii transport

 

17. Nume furnizor: SC Columna N.G. SA

Valoare contract: 5.600,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă

Obiectul contractului: Furnizare servicii organizare eveniment – exerciții comune demonstrative in situatii de urgenta

 

18. Nume furnizor: SC Columna N.G. SA

Valoare contract: 1.215,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă

Obiectul contractului: Furnizare servicii organizare eveniment – conferinta de presa inchidere proiect

 

 

 

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.