Meniu Principal

Proiecte in derulare

Cresterea eficientei energetice a Spitalului Județean de Urgenta Calarasi „ Dr. Pompei Samarian

Vizualizari: 198

 

 

Cresterea eficientei energetice a Spitalului Județean de Urgenta Calarasi „ Dr. Pompei Samarian”

Denumire beneficiar: U.A.T Județul Călărași 

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020 / Axa prioritară 3 ” Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” si a prioritatii de investitii Obiectivul specific al 3.1. ” Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”

Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei

Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului: 11.732.514,60 lei 

Valoarea finanţării nerambursabile: 11.332.633,20 lei

Contribuția proprie a beneficiarului : 399.881,40 lei

Contract de finanțare: 7064 din 17.08.2021

Perioada de implementare: 80 luni, respectiv între data 01.05.2017 şi 31.12.2023

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului il constituie Cresterea eficientei energetice a Spitalului Județean de Urgenta Calarasi „ Dr. Pompei Samarian” prin reducerea consumului total de energie primara.


 Proiectul initiat de Judetul Calarasi este in conformitate cu ale Programul Operational Regional 2014-2020, de creştere a eficienţei energetice a clădirilor publice din regiunile de dezvoltare ale României. Obiectivul principal al proiectului contribuie la realizarea siguranţei în alimentarea consumatorilor, în asigurarea dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor de energie şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Reducerea consumului total de energie primara in urma implementarii proiectului de investitii va duce la scaderea costurilor cu utilitatile aferente Spitalului Județean de Urgenta Calarasi „ Dr. Pompei Samarian", inregistrandu-se economii de energie. Pentru indeplinirea obiectivului se vor executa urmatoarele tipuri de lucrari:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor (pereți exteriori, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel)

 • utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie electrica pentru tot spitalul; (minim 10 % asigurarea consumului din surse regenerabile) – implementarea unui sistem de panouri fotovoltaice 

• montare de parasolare pe fatadele insorite Realizarea proiectului de investitii propus de judetul Calarasi garanteaza creşterea performanţelor energetice in cadrul cladirii publice – Spitalului Județean de Urgenta Calarasi „ Dr. Pompei Samarian", pe termen mediu si lung, aspect care va contribui la sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în clădirile publice din Romania.


Obiective specifice ale proiectului:

• Inregistrarea unui Consum total de energie primara mai mica de 97 ( intervalul valoric stabilit pentru 2018)

• Inregistrarea unor Emisii echivalent CO2 sub 27 intervalul valoric stabilit pentru perioada (2015-31.12.2018)

• Procentul de utilizare surse regenerabile din total consum energie primara dupa implementarea masurilor sa fie de peste 10%

• 13090 mp suprafata desfasurata reabilitata aferenta infrastructurii medicale – corpuri A, B, C si D din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi

• Accesarea si implementarea cu succes a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 3, prioritatea de investitii 3.1, operatiunea cladiri publice, prin pregatirea documentelor necesare si respectarea procedurilor de implementare si promovare a proiectului

• Îmbunătățirea condițiilor ambient în care se desfășoară actul medical, prin reducerea emisiilor CO2


 

 

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.