Activitatea consiliului este structurată pe 4 directii, fiecare directie având 2-5 servicii şi 3 compartimente:

I. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 1. Serviciul  Cancelarie consiliu şi editare Monitor oficial al judetului;

 2. Centrul pentru informarea cetătenilor;

 3. Compartimentul juridic, contencios şi contracte;

II. DIRECŢIA ECONOMICĂ

 1. Serviciul financiar - contabil

 2. Compartimentul buget

 3. Compartimentul programe şi urmărire venituri

 4. Compartimentul achizitii, bunuri şi servicii

 5. Serviciul administrativ

III. DIRECŢIA  TEHNICĂ

 1. Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în constructii şi cadastru imobiliar edilitar

 2. Compartimentul tehnic, investitii, lucrări publice şi administrarea domeniului  public şi  privat

 3. Compartimentul gestionare,  exploatare, siguranta circulatiei, reparatii şi investitii drumuri publice

IV. DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANA SI DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE

 1. Compartimentul integrare europeană şi dezvoltare regională

 2. Compartimentul strategii, programe-prognoze de dezvoltare economico-sociale

 3. Compartimentul relatii externe

V. DIRECŢIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR

 1. Compartimentul Managementul proiectelor

 2. Compartimentul de Asistenta tehnica si logistica

VI. CABINET PRESEDINTE

VII. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

VIII. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

IX. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

X. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Serviciile publice judetene vor acorda comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean, sprijin, asistentă tehnică, juridică şi de orice altă natură, la cererea acestora, pentru îndeplinirea atributiilor stabilite prin Regulamentul de functionare.

 

 

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI:  10 - 14  Presedinte Ec. Vasile ILIUTA
MIERCURI :  10 - 12  Vicepresedinte Ec. Marian DINULESCU
JOI :  10 - 12  Vicepresedinte Ing.Valentin BARBU
LUNI :  10 - 12  Secretar al Judetului Jr.Emil Musat

Harta site| Copyright © 2016. Toate drepturile rezervate.

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.