Meniu Principal

Anunț privind aprobarea concesionării imobilului „Centrul de Dezinsecție Fundulea" aflat în domeniul public al Județului Călărași

Raport anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual încadrat la Consiliul Judeţean Călăraşi pe anul 2023

Anunt publicitar proiect buget CJC 2024

Anunțul privind aprobarea Taxelor și Tarifelor din competența CJC pentru anul 2024

Anunțul privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole , pentru anul 2024

Anunțul privind aprobarea închirierii unor spații din cadrul Cinema 3D Călărași, imobil înscris în Cartea Funciară cu nr.28890 UAT Călărași

Anunțul privind aprobarea închirierii unui teren și construcții din cadrul imobilului înscris în Cartea Funciară cu nr.34294UAT Călărași

Raport anual cu privire la respectarea normelor de conduita de catre personalul contractual incadrat la Consiliul Judetean Calarasi

Anuntul privind aprobarea Bugetului Judetului Calarasi pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026

Anunțul privind aprobarea taxelor și tarifelor din competența CJC, pentru anul 2023

Anunțul privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, pentru anul 2023

anunț privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate publică a județului Călărași, aflat în administrarea Spitalului TBC Călărași

Raportul de aplicare al Legii nr.52/2003 npentru anul 2021

Anunțul pentru aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2023-2032, la nivelul Județului Călărași

Anunțul pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de transport județean de persoane 2023-2032

Anunțul privind aprobarea documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane 2023-2032

Actualizare propunere de program de transport public judeţean de persoane în judeţul călăraşi – perioada 2023-2032

Anunț privind aprobarea închirierii unui imobil din incinta corpului C1 al SJU Călărași, aflat în domeniul public al județului Călătași

Dispozitie aprobare Plan de integritate Consiliul Judetean Calarasi

Plan de integritate Consiliul Judetean Calarasi

Anunțul privind aprobarea închirierii unui spațiu înscris în Cartea Funciară nr. 25864-C1-U1 UAT Cuza Vodă, aflat în domeniul public al județului Călărași

Anuntul privind aprobarea inchirierii unui teren înscris in Cartea Funciara nr.30331 UAT Calarași, aflat in domeniul public al județului Calarasi

Anunt privind aprobarea inchirierii unui teren inscris in Cartea Funciara nr.30327 UAT Calarasi, aflat in domeniul public al județului Calarasi

Declaratie asumare agenda de integritate Vasile ILIUTA - Presedinte Consiliul Judetean Calarasi

Anunțul privind aprobarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025

Anunt privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole - 2022

Anunț privind aprobarea taxelor și tarifelor, din competența CJC, pentru anul 2022

Anunt privind aprobarea concesianarii unui spatiu inscris in cartea funciara nr.25864-c1-u2 uat Cuza Voda, aflat in domeniul public al judetului Calarasi

Anunt pentru dezbaterea publica a variantei finale a Strategie de dezvltare turistica a regiunii transfrontaliere Silistra - Calarasi

Strategie de dezvoltare turistică a regiunii transfrontaliere Silistra - Călărași

Raport privind aplicarea Legii nr.52|2003 pe anul 2020

Anuntul publicitar privind aprobarea bugetului propriu al judetului Calarasi, pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024

Anunț privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial din incinta corpului C1 al imobilului SJU

HCJ aprobare Strategie de Dezvoltare Durabila a Judetului Calarasi pentru perioada 2021-2027

Strategia de Dezvoltare Durabila a Judetului Calarasi pentru perioada 2021-2027-aprobata

Studiul de trafic Calarași ian.2021

Anunțul privind aprobarea programului de transport public judetean de persoane

Anunt – privind aprobarea concesionarii imobilului – Centrul de Dezinsectie Lehliu aflata in domeniu public al judetului Calarasi

ANUNȚ privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Călărași

HCJ 161 din 21.12.2020

Anunt public consultare varianta finala SDL.pdf

SDJ Calarasi integrat consultare publica finana 10.12.2020

Anunt consultare publica draft Strategie de Dezvoltare Durabila 2021-2027

Strategie CJ Calarasi 30.10.2020 draft

ANUNȚ privind aprobarea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Călărași, pentru anul 2021

ANUNȚ privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinței bunurilor prin închiriere, concesiune sau arendare, pentru anul 2021

Anunt privind aprobarea concesionarii imobilului,, Centrul de Dezinsectie Fundulea,, aflat în domeniul public al judetului Călărași

ANUNȚ Privind aprobarea Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

ANUNȚ Privind aprobarea Regulamentului și caietului de sarcini ale serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

Hotărârea nr. 66/2020

Anunt privind aprobarea concesionarii terenului înscris în Cartea funciara nr.25225 UAT Cuza Voda

Raport privind aplivarea Legii nr.52.2003 pentru anul 2019

Proiect buget propriu al jud. Calarasi pe anul 2020

Anunt publicitar aprobare regulament transport rutier

Anunt aprobare taxe si tarife 2020

Anunt publicitar prețuri medii produse agricole 2020

Anunț stație de oxigen

Anunt pentru modificarea și completarea Anexei nr.7 la Hotărârea nr.261/2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor, din competența ConsiliuluiJ Judeten Calarasi, pentru anul 2019

Declarația privind aderarea la obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Planul de integritate al Consiliului Județean Călărași pentru perioada 2016-2020

Anunţ de intenţie privind elaborarea şi aprobarea Planului de integritate al Consiliului Judeţean Călăraşi

Planul de integritate al Consiliului Judeţean Călăraşi (document draft)

Anuntul privind aprobarea taxelor speciale pentru activitați de evidentă a persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Comunitară de Evidentă a Persoanelor a Județului Călărași pentru anul 2019

Anunț pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare , a oricăror construcții sau activități comerciale, amenajări sau instalații în orice scop

Anuntul privind modificarea și completarea Anexei nr.6 la Hotarârea nr.261/2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor din competenta Consiliului Județean Călărași, pentru anul 2019

Raport privind aplicarea Legii nr.52/2003 pe anul 2018

Anunt proiect Buget 2019

Anunt public privind decizia etapei de incadrare de catre APM Calarasi - Proiect Ecoaqua

Anunt pentru modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea nr. 261/2018 privind aprobarea taxelor si tarifelor, din competenta Consiliului Judetean Calarasi, pentru anul 2019

Anunt pentru modificarea si completarea Hotararii 260/2018 pentru aprobarea taxelor speciale pentru activitatile de evidenta a persoanelor si stare civila prestate de catre Directia Comunitara de Evidenta a Persoanelor a Judetului Calarasi , pentru anul 2019

Anunt privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Judetului Calarasi

Anuntul pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind vanzarea, prin licitatie publica cu strigare, a bunurilor imobile din domeniul privat al judetului Calarasi

Anunt privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile de evidenta a persoanelor si stare civila prestate de catre Directia Comunitara de Evidenta a Persoanelor a Judetului Calarasi pentru anul 2019.

Anunt privind aprobarea concesionarii imobilului,,Teren rezervat pentru zona de agrement Calarasi aflet in domeniul public al judetului Calarasi

Anunt privind aprobarea taxelor si tarifelor din competenta Consiliului Judetean Călărași, pentru anul 2019

Anunt privind aprobarea concesionarii imobilului ,, Centrul de Dezinsecție Fundulea” aflat în domeniul public al județului Călărași

ANUNT privind aprobarea concesionarii imobilului "Teren Punct Trecere Frontiera Calarasi - Silistra" aflat in domeniul public al judetului Calarasi

ANUNT privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica cu stigare,a imobilului " fostul Spital Gurbanesti" aflat in domeniul privat al Judetului Calarasi

ANUNT privind aprobarea concesionarii imobilului "Teren rezervat pentru zona libera Calarasi" aflat in domeniul public al judetului Calarasi

ANUNT privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica cu strigare, a imobilului " fostul Spital TBC Dor Marunt" aflat in domeniul privat al Judetului Calarasi

Raport privind aplicarea Legii nr.52/2003 pentru anul 2017

ANUNT privind aprobarea concesionarii unui imobil aflat in domeniul public al judetului Calarasi

Programul de investitii pe anul 2018 finantat din excedentul bugetar existent la 31.12.2017

ANUNT privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2018

ANUNT privind aprobarea concesionarii unui imobil aflat in domeniul public al judetului Calarasi

Anunt privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Județului Călărasi

Anunt taxe si tarife 2018

Anunt privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a imobilului reprezentand fostul Spital TBC Dor Marunt aflat in domeniul privat al judetului Calarasi

Anunt privind Proiectul bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2017 si estimarile pentru anii 2018 - 2020

ANUNT – privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a imobilului reprezentand fostul spital TBC Dor Marunt aflat in domeniul privat la Judetului Calarasi

Anunt DCEP

Anunt privind aprobarea taxelor si tarifelor din competenta Consiliului Judetean Calarasi, pentru anul 2017

Raport privind aplicarea Legii nr.52/2003 pentru anul 2014

Raport privind aplicarea Legii nr.52/2003 pentru anul 2015

Raport privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala pentru anul 2013

Anunt privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a unor spatii din Policlinica nr. 2 Calarasi aflate in domeniul privat al judetului Calarasi

Raport privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala pentru anul 2012

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in anul 2012

Raport privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala pentru anul 2011

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in anul 2011

Elaborarea proiectelor de Acte Normative

 

 

 

Participarea la procesul de luare a deciziilor

Persoane responsabile pentru relatia cu societatea civila :

DUCEA DOINA

PROGRAM : Luni - Joi  08:00 - 16:30

                       Vineri  08:00 - 14:00

                       E-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Date de contact : Tel. : 0242.311.301

                           Interior  167,169

 

VISAN MIHAELA

PROGRAM : Luni - Joi  08:00 - 16:30

                       Vineri  08:00 - 14:00

                       E-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Date de contact : Tel. : 0242.311.301

                           Interior  167,169

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.