Meniu Principal

În vederea informării cetăţenilor din judeţul Călăraşi, interesaţi de îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, vă rog a binevoi să dispuneţi difuzarea prin intermediului mijlocului de informare în masă pe care îl reprezentaţi, următorul comunicat din partea Centrului Militar Judeţean Călăraşi:


Ţinteşte sus! Fii cel mai bun!

Ministerul Apărării Naţionale a dat startul procesului de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari.

Prima etapă a procesului de recrutare a rezerviştilor voluntari ai Armatei României se desfăşoară în perioada 02.04-08.06.2018, cu selecţionarea candidaţilor care doresc să încadreze funcţiile de ofiţeri, subofiţeri, maiştrii militari şi soldaţi-gradaţi voluntari.

Procedurile de recrutare se desfăşoară în baza Legii nr.270/2015 privind statutul rezerviştilor voluntari şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M25/2017.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie doritorii se vor prezenta Ia sediul Centrului Militar Judeţean Călăraşi, str.Muşeţelului, nr.10, B1.J24, pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente:

a)      actul de identitate, în original şi copie.

b)     certificatul de cazier juduciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii.

c)      acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi copie.

d)      permisul de conducere, în original şi copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice.

e)       livretul militar, în original şi copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

La prezentarea la Centrul Militar Judeţean, candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară unde urmează să susţină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire militară (dacă este cazul).

De asemenea candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele /serviciile şi specialităţile militare pentru care aceştia prezintă aptitudini.

Pentra anul 2018 sunt disponibile, la nivelul garnizoanei Călăraşi, un număr de 4 posturi pentru ofiţeri, 3 posturi pentru maiştri militari, 9 posturi pentru subofiţeri şi 12 posturi pentru gradaţi - soldaţi voluntari.

Menţionăm că soldaţii-gradaţi rezervişti voluntari recrutaţi în baza Legii 270/2015 reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă faţă de cea a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti tare sunt recrutaţi în baza Legii nr. 384/2006 şi fac parte din rândul personalului militar în activitate.
Întreabă rectorul despre ceea ce ai de făcut, întocmeşte-ţi dosarul de candidat şi porneşte la drum cu mult curaj şi încredere!


Personalul recrutor din cadrul Centrului Militar Judeţean Călăraşi este la dispoziţie pentru consiliere, la sediul Centrului Militar Judeţean Călăraşi, str.Muşeţelului nr.10, Bl. J24, zilnic, în intervalul orar 08.30 - 16.30 sau Ia telefoanele 0242/331949, 0242/331569, 0372/772211, 0242331955. int.BIR – 232,206 şi BMCR -122.

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.