Tipărire
Accesări: 1515

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu ECOAOUA S.A. ECOAOUA S.A. cu sediul in Jud. Calarasi. mun. Calarasi, str. Progresul bloc BBB. etaj 3. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “”PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA PENTRU ARIA DE OPERARE A OPERA TORUL UI REGIONAL IN JUDEŢELE CALARASI SI IALOMIŢA IN PERIOADA 2014-2020", propus a fi amplasat in judeţele: Calarasi. Ialomiţa. Ilfov precum si in Municipiul Bucureşti.
Proiectul acordului de mediu si informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Calarasi. mun. Calarasi. sos. Chiciu nr.2, jud. Calarasi . telfax 0242/311926. 0242/315035. in zilele de luni - vineri, intre orele 09-13 precum si la următoarea adresa de internet ww\v. apmcl. anpm. ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Calarasi. mun. Calarasi, sos. Chiciu nr.2. jud. Calarasi , tel/fax 0242/311926. 0242/315035, in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Calarasi.

Anunt in format PDF

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.