Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași – Polski Trambesh, cod e-ms robg-137

 

Titlu: Managementul de risc si protectia la inundatii in regiunile transfrontaliere Calarasi- polski trambesh, cod e-ms robg-137

Sursa de finanțare: PROGRAMUL INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, AXA 3: O REGIUNE SIGURĂ

Stadiul: în implementare

Perioada de implementare: martie 2017 – martie 2022

Buget total proiect: 3 853 515, 63 Euro

Buget Partener 2 – CJC: 2 794 779, 66 euro

Obiectiv: Îmbunătățirea managementului comun al riscului in regiunea transfrontalieră Călărași și Polski-Trambesh

Activități principale:

1. Pregătirea proiectului

2. Managementul proiectului

3. Informare și publicitate

4. Lucrări de reabilitare și reparații în zona albiei râului Eliyska in Polski Trambesh pentru îmbunătățirea cursului acestuia, în vederea asigurării condițiilor de viață sigure pentru localnici și pentru prevenirea inundațiilor – responsabil Beneficiarul Lider (BL)

5. Furnizarea și instalarea Centrului operațional SCADA – platforma electronică pentru monitorizare și prevenire timpurie – responsabil BL (pentru Călărași este prevăzută achiziționarea stațiilor de lucru la distanță).

6. Realizarea unui sistem de stații de măsurare cu senzori pentru monitorizarea nivelului apei și a condițiilor meteorologice – responsabil BL

7. Crearea unui sistem informatic GIS cu caracteristicile unui sistem suport pentru decizii – BL

8. Crearea unui model spațial tridimensional digital al zonelor inundabile costiere – BL

9. Punerea în aplicare a simulării 2D hidraulice – resp BL

10. Achiziționarea echipamentelor moderne de intervenție pentru situații de urgență – responsabil B2 – Consiliul Județean Călărași:

– vehicul de intervenție de urgenta – sistem mobil de pompare a apei – valoare estimată 250.000 euro

– vehicul de intervenție in caz de urgență – pentru transport bombe neexplodate – valoare estimată 250.000 euro

– vehicul de intervenție în caz de urgență – macara 60 t – val estimata 450.000 euro

Macaraua va avea un braț de 40 m cu o contragreutate de 10 tone. Șasiul va avea 4 osii. Macaraua va fi capabilă să ridice 60 tone (inclusiv greutatea brațului macaralei) la 2,5 m distanță de macara până la 14 metri. Brațul macaralei va fi telescopic.

Va fi mobilă și poate fi utilizată pe toate tipurile de teren. Macaraua va include echipamente hidraulice pentru ridicare, rotire braț și extensie braț. Va avea toate accesoriile necesare inclusiv un coș de salvare, o stație mobilă Tetra, semnalizare vizuală și modul acustic cu unul sau mai multe difuzoare, lumini stroboscopice.

11. Implementarea sistemului informatic integrat pentru managementul situațiilor de urgență în județul Călărași – B2- Valoare estimată 1 mil euro

– Achiziționarea echipamentelor IT specifice, licențe, instruirea personalului

12. Organizarea de exerciții comune în domeniul situațiilor de urgență – responsabil B2 și BL

– Exercițiile comune vor fi organizate de beneficiari, cu participarea comună a persoanelor responsabile din ambele părți ale frontierei.

– BL va prezenta partenerului B2 rezultatul lucrărilor de construcție realizate în albia râului precum și echipamentele IT achiziționate și implementate în cadrul proiectului.

– B2 va prezenta personalului partenerului lider (BL) sistemul informatic implementat în cadrul proiectului, va permite apoi utilizarea modulelor și le va prezenta vehiculele de intervenție în acțiune.

13. Elaborarea unui plan de acțiune în situații de urgență pentru cu măsuri integrate pentru toate instituțiile implicate și pentru persoane fizice – responsabil BL

– Această activitate va rezuma toate celelalte activități ale proiectului, păstrând toate datele din sistemele informatice implementate în cadrul proiectului și va fi întocmit planul de acțiuni, care va sprijini autoritățile să reacționeze imediat, atunci când o anumită situație apare sau când aceasta este semnalată de senzori.

Planul de acțiune va avea ca punct de plecare Planul comun de intervenție în zona transfrontalieră, realizat de Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (România) și Directoratul General pentru Protecție Civilă (Bulgaria) în martie 2013, care

reprezintă documentul operațional elaborat în vederea îmbunătățirii cooperării între cele două organisme naționale în domeniul situațiilor de urgență.

Indicatori de realizare ai programului: 300 000 de persoane care beneficiază de acțiuni de gestionare a riscurilor, 150 000 de persoane care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor, un parteneriat comun în domeniu, de avertizare timpurie comună și răspuns în situații de urgență

Parteneri:

Partener Lider: Municipalitatea Poski-Trambesh, Bulgaria

Partener 2: Consiliul Județean Călărași

Rezultate:

  • îmbunătățirea calității managementului comun al riscurilor prin implementarea de activități care sunt pe deplin conectate cu obiectivul programului, prin creșterea coordonării și a reacțiilor eficiente ale autorităților în situațiile de urgență cauzate de dezastre naturale și crearea de instrumente integrate armonizate de prevenire a riscurilor.

Contracte semnate în cadrul proiectului:

1.Nume furnizor: ROMCONTEXPERT S.R.L.

Valoare contract: 89 100, 00 lei la care se adaugă T.V.A. valabil în momentul efectuării plății

Tip procedură: achiziție directă cu anunț publicitar

Obiectul contractului: Servicii de consultanță privind managementul proiectului ”Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași – Polski Trambesh”, cod e-MS 137

2.Nume furnizor: ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL

Valoare contract: 97 650,00 lei la care se adaugă T.V.A. valabil la momentul efectuării plății

Tip procedură: achiziție directă cu anunț publicitar

Obiectul contractului: Servicii de consultanță în achiziții publice în cadrul proiectului ”Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași – Polski Trambesh”, cod e-MS 137

3.Nume furnizor: DZZD ”VALENA”

Valoare contract: 25 950,00 lei

Tip procedură: achiziție directă cu anunț publicitar

Obiectul contractului: Servicii de traducere și interpretare în cadrul proiectului ”Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași – Polski Trambesh”, cod e-MS 137

4. Nume furnizor: COLUMNA N.G.SA

Valoare contract: 2600,00 lei la care se adaugă T.V.A. valabil în momentul efectuării plății

Tip procedură: Cumpărare directă din Catalogul S.E.A.P.

Obiectul contractului: Servicii de organizare eveniment în cadrul proiectului “Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași – Polski Trambesh”, cod e-MS 137

5. Nume furnizor: STIMPEX SA

Valoare contract: 741587,00 lei la care se adaugă T.V.A. in valoare de 140901,53 lei

Tip procedură: Licitație deschisă

Obiectul contractului: Furnizare echipamente în cadrul proiectului ”Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași – Polski Trambesh”, cod e-MS 137 – Lot 3 – Vehicul de intervenție în caz de urgență – pentru transport bombe neexplodate

6. Nume furnizor: GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL

Valoare contract: 2.034.000 lei la care se adaugă T.V.A. in valoare de 386.460 lei

Tip procedură: Licitație deschisă

Obiectul contractului: ”Furnizare echipamente în cadrul proiectului: “Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași – Polski Trambesh”, cod e-MS 137”: Vehicul de interventie in caz de urgenta – prevazut cu macara 60 t cu echipament de salvare.

7. Nume furnizor: INTERGRAPH COMPUTER SERVICES S.R.L

Valoare contract: 4.649.681 lei la care se adaugă T.V.A. in valoare de 883.439,39 lei

Tip procedură: Licitație deschisă

Obiectul contractului: Furnizarea, respectiv livrarea unui sistem informatic integrat pentru prognozarea, monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență în județul Călărași, care include: echipamente hardware, software, licențe software și serviciile aferente instalării și implementării acestora” în cadrul proiectului: “Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași – Polski Trambesh”, cod e-MS 137

8. Nume furnizor: SC PYRONOVA IS ROMÂNIA in asociere cu DELTAMED SRL

Valoare contract: 2 260 000,00 lei la care se adaugă T.V.A.

Tip procedură: Licitație deschisă

Obiectul contractului: ”Furnizare echipamente în cadrul proiectului: “Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași – Polski

Trambesh”, cod e-MS 137”- Vehicul de intervenție prevăzut cu sistem de pompare a apei.

9. Nume furnizor: SC MEDIA PRINT SRL

Valoare contract: de 3.550,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă din Catalogul S.E.A.P.

Obiectul contractului: Achiziționare servicii printare broșuri în cadrul proiectului ”Managementul de Risc si Protecția la Inundații in Regiunile Transfrontaliere

Călărași- Polski Trambesh”, nr. 15.1.3.041, Cod e-MS ROBG – 137 – 500 bucati

10. Nume furnizor: NOVA TECH MED SRL.

Valoare contract: 19.400,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă cu anunt publicitar

Obiectul contractului: Furnizare echipamente necesare pentru lupta împotriva noului tip

de coronavirus COVID-19” – 4 buc defibrilatoare

11Nume furnizor: S.C. IDUNNE COSMETICS S.R.L

Valoare contract: 22.720,00 lei la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă cu anunt publicitar

Obiectul contractului: Furnizare echipamente necesare pentru lupta împotriva noului tip

de coronavirus COVID-19” – 40 buc lămpi sterilizatoare cu ultraviolete MODEL XT60 60W

12Nume furnizor: DDD TOP CONFORT EXPERT SRL

Valoare contract: 26.500,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă cu anunt publicitar

Obiectul contractului: Furnizare echipamente necesare pentru lupta împotriva noului tip

de coronavirus COVID-19” – 10 buc tunel dezinfecție

13Nume furnizor: ADION PRODIMPEXTRANS SRL București

Valoare contract: 28.800,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă cu anunt publicitar

Obiectul contractului: Furnizare echipamente necesare pentru lupta împotriva noului tip

de coronavirus COVID-19” – 8 buc tărgi amblulanță

14Nume furnizor: NURVIL SRL Râmnicu-Vâlcea

Valoare contract: 119.000.00, la care se adauga TVA.

Tip procedură: procedură simplificată

Obiectul contractului: Furnizare echipamente necesare pentru lupta împotriva noului tip de

coronavirus COVID-19” – autospecială operativă pentru transport echipament și echipamente.

15 . Nume furnizor: NURVIL SRL Râmnicu-Vâlcea

Valoare contract: 265.000,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: procedură simplificată

Obiectul contractului: Furnizare echipamente necesare pentru lupta împotriva noului tip

de coronavirus COVID-19” – Microbuz (8+locuri) – 2 buc

16 . Nume furnizor: SC SIBO CAR SRL

Valoare contract: 2.097,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă

Obiectul contractului: Furnizare servicii transport

17. Nume furnizor: SC Columna N.G. SA

Valoare contract: 5.600,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă

Obiectul contractului: Furnizare servicii organizare eveniment – exerciții comune demonstrative in situatii de urgenta

18. Nume furnizor: SC Columna N.G. SA

Valoare contract: 1.215,00 lei, la care se adauga TVA.

Tip procedură: Cumpărare directă

Obiectul contractului: Furnizare servicii organizare eveniment – conferinta de presa inchidere proiect

Consiliul Județean Călărași

Luni – Joi : 8:00–16:30

Vineri : 08:00-14:00

222
Live
visitors
675
Visitors
Today
671598
Total
Visitors

INFORMARE

Bine ați venit pe siteul Consiliului Județean Călărași!

Ne pare foarte bine că ați decis să ne vizitați! Vrem să vă informăm că site-ul nostru www.calarasi.ro este încă în construcție și nu este finalizat în totalitate. Lucrăm din greu pentru a aduce îmbunătățiri și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.

În timp ce navigați pe site, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, datele de pe vechiul nostru site nu au fost migrate în totalitate. Cu toate acestea, echipa noastră depune toate eforturile pentru a asigura că informațiile esențiale sunt disponibile și că experiența dvs. de navigare este cât mai plăcută.

Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere pe parcursul acestei perioade de tranziție. Dacă aveți întrebări sau feedback, nu ezitați să ne contactați. Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a vă oferi suportul necesar.

Cu stimă,

Echipa Consiliului Județean Călărași

This will close in 30 seconds

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Despre cookies-uri
Acest site folosește cookie-uri – fișiere text mici care sunt plasate pe computerul dumneavoastră pentru a ajuta site-ul să ofere o experiență mai bună utilizatorului.
În general, cookie-urile sunt folosite pentru a păstra preferințele utilizatorilor, pentru a stoca informații pentru lucruri precum coșurile de cumpărături și pentru a furniza date de urmărire anonimizate aplicațiilor terțe, cum ar fi Google Analytics. Cookie-urile există în general pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. Cu toate acestea, este posibil să preferați să dezactivați cookie-urile pe acest site și pe altele. Cel mai eficient mod de a face acest lucru este să dezactivați cookie-urile din browserul dvs. Vă sugerăm să consultați secțiunea de ajutor a browserului dvs.Pot fi colectate, stocate și utilizate și următoarele tipuri de informații personale:• informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare; • informații despre vizitele și utilizarea acestui site web, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe siteul web; Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Cookies necesare (toți vizitatorii site-ului) PHPSESSID: Pentru a vă identifica sesiunea unică pe site. Cookies necesare (suplimentare, conexate clienților) wp-auth: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_logged_in_{hash}: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_test_cookie Folosit de WordPress pentru a se asigura că cookie-urile funcționează corect. wp-settings-[UID]: WordPress setează câteva cookie-uri wp-settings- [UID]. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. wp-settings-[UID]:WordPress setează, de asemenea, câteva setări wp- {time} – [UID] cookie-uri. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. GoogleAnalytcs – utilizat pentru monitorizarea tipurilor de utilizatori care accesează siteul nostru, zona geografica etc. Majoritatea browser-elor vă permit să refuzați / să acceptați cookie-uri – de exemplu: • în Internet Explorer (versiunea 10) puteți bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „Opțiuni de Internet”, „Confidențialitate”, apoi „Avansat”; • în Firefox (versiunea 24) puteți bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni”, „Confidențialitate”, selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant și debifând „Acceptați cookie-uri de la website-uri”; și • în Chrome (versiunea 29), puteți bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Setări de conținut”, apoi selectând „Blocați site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”. Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru. Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu: • În Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să ștergeți manual fișierele cookie (puteți găsi instrucțiuni despre cum puteți face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 ); • În Firefox (versiunea 24), puteți șterge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni” și „Confidențialitate”, apoi selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „Afișare cookie-uri”, apoi pe „Ștergeți toate Cookie-urile“; și • în Chrome (versiunea 29), puteți șterge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Ștergeți datele de navigare”, apoi selectați „Ștergeți cookie-urile și alte date despre website și plugin-uri” și faceți clic pe „Ștergeți datele de navigare”. Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Conținut încorporat Paginile de pe acest site pot include conținut încorporat, cum ar fi videoclipuri YouTube, de exemplu. Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact în același mod ca și cum ai vizita celălalt site web. Aceste site-uri web pot colecta date despre dumneavoastră, pot folosi cookie-uri, pot încorpora urmăriri terțe suplimentare și vă pot monitoriza interacțiunea cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel site web. Mai jos puteți găsi o listă a serviciilor pe care le folosim: YOUTUBE Folosim videoclipuri YouTube încorporate pe site-ul nostru. YouTube are propriile politici privind cookie-urile și confidențialitatea asupra cărora nu avem control. Nu există nicio instalare de cookie-uri de pe YouTube și IP-ul dvs. nu este trimis către un server YouTube până când nu sunteți de acord. Consultați politica lor de confidențialitate : Politica de confidențialitate YouTube. Perioada de stocare a datelor Dacă vă înregistrați pe site-ul nostru, stocăm și informațiile personale pe care le furnizați în profilul dvs. de utilizator. Puteți vedea, edita sau șterge informațiile dvs. personale în orice moment (cu excepția modificării numelui de utilizator). Administratorii de site-uri web pot, de asemenea, să vadă și să editeze aceste informații. Datele din documentele publice de proiect se vor prezenta numai agregate, rezultatele urmând a fi disponibile pentru o perioadă conform proiectului. Măsuri de securitate Folosim protocolul SSL / HTTPS pe întreg site-ul nostru. Aceasta criptează comunicațiile utilizatorilor noștri cu serverele, astfel încât informațiile personale de identificare să nu fie capturate / deturnate de terți fără autorizare. Nota-de-informare-privind-securitatea-datelor-cu-caracter-personal-din-cadrul-consiliului-judetean-calarasi 
Save settings
Cookies settings